Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Coronavirus

Houd goed contact met je medewerkers

Hoewel medewerkers in sociaal werk nu veel aan hun hoofd hebben, is goed contact met hen juist nu heel belangrijk. Er komt veel op hen af: werkzaamheden continueren, werkwijzen aanpassen, thuiswerken, opvang van kinderen, zorgen over de eigen gezondheid en/of familie en vrienden. Hou de vinger aan de pols met een korte en flexibele vragenlijst die wordt aangeboden door Effectory.

Niezende man door corona

COVID-19-scan

Met de scan weet je direct hoe het met jouw medewerkers gaat. En kun je gericht maatregelen nemen voor betere ondersteuning en om uitval te voorkomen.

De 'Effectory COVID-19 Workforce Pulse' bestaat uit een algemeen deel en een tweede vragenset gericht op medewerkers in vitale beroepen. Medewerkers vullen de vragen in op hun mobiel.

Effectory is gespecialiseerd in hr-instrumenten, zoals medewerkerstevredenheids-, instroom- en themaonderzoeken.

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Davina Koudijs foto

Meer weten? Neem contact met ons op!