Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Behoud

MTO voor sociaal werk

Als werkgever wil je weten hoe fit en betrokken je medewerkers zijn. Zeker in deze coronatijd. Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kun je op een snelle manier peilen hoe het met je medewerkers gaat.

Hoe ervaren je medewerkers het langdurig thuiswerken? Wat is het effect van op afstand werken op hun behoefte aan sociale contacten met collega’s? En kunnen ze zich thuis wel goed opladen voor hun werk? Een MTO geeft een scherp beeld van wat medewerkers zien, denken en vinden. Als werkgever kun je daar vanuit goed werkgeverschap op inspelen.  

Voordelig deelnemen

Organisaties die onder de Cao Sociaal Werk vallen, kunnen exclusief gebruikmaken van de voordelige mantelovereenkomst die Sociaal Werk werkt! dit jaar opnieuw afsloot met onderzoeksbureau Effectory. De korting is mede afhankelijk van de grootte van de deelnemende organisatie, waardoor het medewerkerstevredenheidsonderzoek ook voor kleinere organisaties interessant is.

Nieuw in 2021 zijn de uitgebreide keuzemogelijkheden voor de vragenlijst. Zo kun je het onderzoek volledig toesnijden op de behoeften van je organisatie. Het onderzoek vindt dit jaar bovendien één keer plaats: in juni 2021.

Meer maatwerk in 2021 

Nieuw is de mogelijkheid om als deelnemende organisatie zelf keuzes te maken in de vragenlijst. Uit een uitgebreide vragenbibliotheek kun je kiezen welke thema’s en vragen voor jouw organisatie belangrijk zijn. Zo kun je gericht de focus leggen binnen je organisatie.

Bekijk de vragenbibliotheek

Onderzoeksperiode: juni 2021

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt in juni 2021 uitgevoerd. Als deelnemende organisatie ontvang je kort na dit onderzoek een heldere rapportage. Ook krijg je tips om met medewerkers in gesprek te gaan en handvatten om het personeelsbeleid te verbeteren. Je kunt je organisatie binnenkort via deze pagina aanmelden voor het onderzoek.

Met de resultaten van het MTO kun je concreet aan de slag. Het onderzoek is voor ons een handige manier om het gesprek met de leidinggevenden aan te gaan. Zij kunnen het op hun beurt weer in het team bespreken.
Mirte PieperProjectleider bij het Centrum voor Maatschappelijke Werk en Welzijnswerk (CMWW)

Waarom meedoen met het MTO? 

  • Snel inzicht in de tevredenheid van je medewerkers
  • Lage prijs door collectiviteitskorting
  • Onderzoek is meer toegesneden op de branche sociaal werk
  • Benchmark met andere organisaties in sociaal werk
  • Inclusief handboek en video om makkelijk de vertaalslag te maken van resultaten naar praktijk

Handige links

Dorien Verhoeven

Adviseur sociaal werk

Meer weten? Neem contact met ons op!

Dorien Verhoeven foto

Meer weten? Neem contact met ons op!