Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tips & tricks Werkdruk

Meer werkplezier met Merkbaar beter

Merkbaar beter, een samenwerking van CNV Zorg & Welzijn en V&VN, biedt een scala aan hulpmiddelen om medewerkers in zorg en welzijn (dus ook in sociaal werk) te behouden. Onderstaande methodieken richten zich specifiek op het verminderen van werkdruk, waarbij medewerkers actief worden betrokken bij het oplossen van knelpunten in hun werk. Doel is dat zij snel een merkbare verbetering ervaren in zeggenschap, werkplezier en gezond werken.

Benieuwd naar alle tips van Merkbaar beter? Bekijk het complete portfolio.

5-sterren aanpak voor gezonde werkdruk

Het boek ‘5-sterrenaanpak voor gezonde werkdruk’ van Ergo-balans is een praktische wegwijzer voor hr-medewerkers, preventiemedewerkers, leidinggevenden en arboprofessionals. Kortom, voor iedereen die een rol speelt in het voorkomen van werkdruk en het bevorderen van werkplezier.

Bestel het boek

Werkstress-screener

De werkstress-screener kun je inzetten om in een vroegtijdige fase preventief onderscheid te maken tussen negatieve en positieve werkstress onder je medewerkers. Met dit screeningsinstrument, ontwikkeld door GGz Breburg, kunnen medewerkers ook zelf werken aan het verbeteren van werkprocessen en arbeidsomstandigheden. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts vijf minuten.

Download de Werkstress-screener

Werkdruk wegwijzer

Werkdruk wegnemen wordt overzichtelijk met de Werkdruk Wegwijzer. De Werkdruk Wegwijzer, ontwikkeld door TNO en sociale partners, leid je organisatie in vijf stappen naar een passende aanpak van werkdruk. De Werkdruk Wegwijzer is een aanklikbare pdf met diverse oplossingen en signaleringsinstrumenten. Gebruik wat voor jouw organisatie van belang is en bepaal zelf je route. Ook geschikt voor kleine grote organisaties.

Download de Werkdruk Wegwijzer

Aanpak minder werkdruk

Ervaren jouw medewerkers een hoge werkdruk? En zoek je een methode om gezamenlijk de werkdruk te verminderen? De Hanzehogeschool heeft hiervoor een speciale aanpak ontwikkeld. Als eerste onderzoeken medewerkers de werkdruk wat resulteert in een overzicht van knelpunten die de uitvoering van het werk lastig maken. Daarna gaan ze aan de slag om de knelpunten te analyseren, oorzaken op te sporen en oplossingen te bedenken. Zo vermindert niet alleen de werkdruk door procesverbetering (en gaat de efficiency en kwaliteit omhoog), ook worden teamleden betere probleemoplossers.

Meteen aan de slag? Volg het stappenplan

Van werkdruk naar werkplezier

In twee aparte dagdelen helpt Ergo-balans medewerkers zicht te krijgen op energiegevers en energievreters. Aan de hand van vijf strategieën maken medewerkers de omslag van werkdruk naar werkplezier en gaan ze concreet aan de slag.

Meer weten? Bekijk de aanpak

InBalans

Het programma InBalans maakt werkdruk in teams bespreekbaar en helpt gedragsverandering in gang te zetten die de ervaren werkdruk verlaagt. Het programma helpt je organisatie via een continue dialoog inzicht te krijgen in oplossingen voor hoge werkdruk. Bovendien worden medewerkers gestimuleerd en gefaciliteerd om deze oplossingen daadwerkelijk in gang te zetten. Alle onderdelen van InBalans worden ondersteund door een online platform en app. InBalans is een initiatief van het O&O-fonds GGZ, maar zeer geschikt voor de hele sector sociaal werk.
 

Meer weten? Bekijk ook de folder

Bekijk ook alle andere tools voor meer werkplezier, zoals het Werkdrukspel en de Lekker Bezig Bingo!

Tips werkplezier