Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Onderzoek eind '21: tevreden medewerkers verzuimen de helft minder

Uit onderzoek van AZW (eind 2021) blijkt dat het verzuim in zorg en welzijn al jaren toeneemt. Daarnaast is het verzuimpercentage al tien jaar lang hoger dan in andere sectoren. Ruim een kwart hiervan is werkgerelateerd. Het verzuim in sociaal werk zit binnen de sector zorg en welzijn in de middenmoot.

Johan Siegert

Belangrijke oorzaken van verzuim liggen onder meer in de tevredenheid, omgang met anderen, gestelde eisen, mate van autonomie en de gevoelskant van het werk. Onderzoekscoördinator bij Sociaal Werk werkt!, Johan Siegert, ziet hierin ook kansen voor verlaging van het verzuim. Handvatten voor verminderen van verzuim.

Het vergroten van werkplezier, eigen regie en veiligheid tijdens het werk helpen bij het verminderen van verzuim. Hier enkele publicaties over deze onderwerpen met bijbehorende tips en tools.

Tevredenheid, omgang met anderen en de gestelde eisen

Johan Siegert zet de belangrijkste uitkomsten op een rij: ‘Tevreden medewerkers verzuimen de helft minder dan ontevreden medewerkers. Ook de omgang met medewerkers door leidinggevenden draagt bij aan verzuim van medewerkers, evenals pesten en intimidatie door cliënten of op de werkvloer. Verder zien we dat medewerkers die moeite hebben om te voldoen aan de fysieke en psychische eisen van het werk drie keer zoveel verzuimen.’

Dit biedt handvatten. Het loont dus voor organisaties om te investeren in de kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden.

Gevoelskant van het werk en mate van autonomie

'Medewerkers in zorg en welzijn zijn vaak zeer betrokken bij hun werk. Voor een deel van hen is dit ook van invloed op het verzuim,' stelt Johan vast en hij legt uit hoe dat werkt: 'Hoe meer veeleisend het werk wordt ervaren en hoe meer emotioneel betrokken medewerkers zich voelen bij het werk, hoe vaker zij aangeven dat hun verzuim (ten dele) wordt veroorzaakt door het werk. De mate van autonomie speelt ook een belangrijke rol.'

De uitkomsten over eigen regie en autonomie laten zien dat medewerkers die meer eigen regie in het werk hebben gemiddeld minder verzuimen. Dat geeft kansen.

Via Sociaal Werk werkt! zetten werkgevers en werknemers zich in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.

Handige links