Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Instroom

Pilot: Hoe zij-instromers het tekort aan opbouwwerkers kunnen verminderen

De vraag naar sociaal werkers neemt de komende jaren toe. Dit geldt ook voor opbouwwerkers. Zij-instromers hebben de werk- en levenservaring die het profiel van opbouwwerker ten goede komt. Maar, het begeleiden en coachen van nieuwe opbouwwerkers is een intensief traject. Sociaal Werk werkt! organiseert een pilot waarin ervaren opbouwwerkers een rol spelen binnen dit begeleidingstraject.

zij-instroom

Stappenplan voor zij-instromers 

In de pilot werken we samen met een aantal sociaalwerkorganisaties. We koppelen zij-instromers aan ervaren opbouwwerkers, die de rol van coach vervullen. We monitoren of deze aanpak effectief en efficiënt is. Het doel is om tot een beproefd stappenplan te komen dat alle sociaalwerkorganisaties in Nederland kunnen gebruiken.

Opbouwwerkers

Binnen sociaal werk zijn goede opbouwwerkers onmisbaar. Zij zijn de oren en ogen binnen de wijk en weten welke problematiek er speelt. Zij hebben contacten met de spelers binnen het lokale ketennetwerk. Zij weten vraag en aanbod met elkaar te verbinden, zonder zelf de regie over te nemen. 

Er is een groot tekort aan ervaren opbouwwerkers. Deze rol binnen sociaal werk vraagt veel vaardigheden. Softskills en netwerkcapaciteiten zijn belangrijk. Daarnaast kan levenservaring een opbouwwerker ook helpen. 

Opleiden van opbouwwerkers

Het coachen en begeleiden va een nieuwe opbouwwerker vraagt een intensief begeleidingstraject. Een nieuwe opbouwwerker bouwt een netwerk op. Binnen dit netwerk moet de opbouwwerker de juiste rol vervullen. Het profiel van opbouwwerkers vraagt om een lange termijninvestering. Zodra een opbouwwerker een netwerk heeft opgebouwd, is hij voor langere periode waardevol binnen de wijk.

De oplossing: zij-instromers 

Het profiel van opbouwwerkers vraagt om specifieke eigenschappen. Zij-instromers kunnen hierin het antwoord zijn. Zij hebben werk- en levenservaring en mogelijk in andere posities met ketenpartners samengewerkt. Dit komt het profiel van opbouwwerker ten goede. Maar hoe begeleid je deze kandidaat tot een goede opbouwwerker? 

Meer zij-instromers voor minder personeelstekort

Vanuit het aandachtsgebied ‘instroom van medewerkers’ werkt Sociaal Werk werkt! aan een stappenplan om zij-instromers effectief en efficiënt op te leiden tot opbouwwerkers. Via Sociaal Werk werkt! zetten Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn zich in voor het vak, een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.