Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Positieve gezondheid in sociaal werk

Steeds meer organisaties in sociaal werk gaan aan de slag met de Positieve Gezondheid van medewerkers. Een goede zaak. De tool Positieve Gezondheid helpt jou en je werkgever om het onderwerp met elkaar te bespreken. Jij doet toch ook mee?

Groeien door positieve gezondheid

Andere focus

Bij de tool Positieve Gezondheid ligt de focus niet op aandoeningen, klachten en gezondheidsproblemen. De nadruk ligt op de mens zelf. Op zijn of haar veerkracht en op wat het leven voor hem of haar betekenisvol maakt. 

Positieve Gezondheid voor professionals

De tool Positieve Gezondheid is een vragenlijst. De vragen zijn verdeeld over zes verschillende onderwerpen: mentaal welbevinden, lichaamsfuncties, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Je score wordt weergegeven in een ‘spinnenwebmodel’. Handig, want zo zie je meteen hoe je op de verschillende gebieden scoort. Dat ingevulde model kun je vervolgens downloaden, opslaan of printen.

De uitkomsten kun je bespreken met je leidinggevende, een collega, een vriendin, je huisarts of een andere hulpverlener. Praat met deze persoon over wat je ervan vindt, wat je graag wilt veranderen en hoe je dat kunt aanpakken. 

Positieve Gezondheid, ook op de werkvloer!

Naast gezondheidsklachten spelen psychische belasting, werk- en informatiestress of ongewenste omgangsvormen vaak een rol bij ziekteverzuim. Ook privéomstandigheden, zoals zorgen over hoge schulden of intensieve mantelzorg, kunnen een oorzaak zijn voor verzuim. Met Positieve Gezondheid signaleer je dit soort oorzaken vroeg, zodat je het aan kunt pakken. Het spinnenweb met de uitkomsten kun je ook gebruiken bij een gesprek over je Loopbaanbudget (LBB) en eventueel over je Individueel Keuzebudget (IKB).

Hoe zet je Positieve Gezondheid in op de werkvloer?

De eerste stap is om jouw organisatie bekend te laten maken met Positieve Gezondheid. Maar hoe doe je dat? In het e-book Aandacht voor Positieve Gezondheid in sociaal werk hebben wij alle belangrijke informatie verzameld over Positieve Gezondheid. Met een praktisch stappenplan kun jij er zelf binnen jouw organisatie mee aan de slag.
Maar je kunt ook eens kijken op de website van het Institute for Positive Health (IPH). Zij geven een handig advies over hoe je de vragenlijst en het spinnenweb kunt gebruiken in gesprekken op het werk. 

Ook leerzaam is de aanpak van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk. Zij zijn een pilot gestart waarin organisaties in sociaal werk samen aan de slag gaan met Positieve Gezondheid op de werkvloer. Deelnemers van verschillende organisaties in sociaal werk volgden de introductieworkshop en maakten een start met een plan voor hun eigen organisatie. Meer informatie hierover vind je bij Handige links.
 

Handige links - Tools en hulpmiddelen

Informatie en inspiratie

Trainingen en e-learning

Meer weten? Neem contact met ons op!

Davina Koudijs foto

Meer weten? Neem contact met ons op!