search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Workshops conferentie 'De kracht van de mbo sociaal werker'

Tijdens de online conferentie kun je kiezen voor één van onderstaande workshops.

1. Spoor 22: Loopbaanperspectief voor de mbo sociaal werker!

In deze interactieve workshop met praktische voorbeelden uit de praktijk van metropoolregio Rotterdam - Den Haag, krijg je zicht op de relevante opdrachten die mbo studenten uitvoeren in het sociale domein. Hiermee wordt hun toegevoegde waarde die ontstaat in de beroepspraktijk voor het voetlicht gebracht.
Door: Hans Roskam, directeur bestuurder Welzijn Capelle, en Remco Vierling, Schooldirecteur ROC Mondriaan.

2. Herstelondersteunend werken in het sociaal domein

Mbo sociaal werkers zijn in staat naast de cliënt te gaan staan vanuit een presentiebenadering. Niet gehinderd door diagnoses. Met deze manier van contact maken en persoonlijke aandacht geven sluiten ze aan bij de copingstrategieën van cliënten. Dat is de kracht van de mbo‘er! In deze interactieve sessie maak je kennis met deze manier van werken en ga je zelf aan de slag met opdrachten.
Door: Bea Ozor, opleidingsadviseur Stichting Anton Constandse

3. Beter arbeidsmarktperspectief met toekomstproof skills

Deze interactieve meedenk- en inspiratiesessie laat je kennis maken met het Project Sociaal Werk(t). Via meer hybride onderwijs en leren in de praktijk, begeleiden docenten en professionals van de werkvloer studenten bij het verkrijgen van toekomstproof skills. Studenten vergroten hiermee hun meerwaarde voor de arbeidsmarkt en professionele welzijnsorganisaties.
Door: Docenten Sanne Kapelle en Peter Rigterink van Aventus

4. Statushouders in de BBL opleiding

In deze workshop deelt het COA kennis en ervaring over hun leerwerktraject met statushouders. Sinds vorig najaar zijn statushouders geworven voor deelname aan het leerwerktraject voor de opleiding begeleider speciale doelgroepen niveau 3. Zij werken sinds januari op COA locaties en volgen een maatwerktraject. Hoe is het traject opgezet en hoe ziet de uitvoering eruit? Wat zijn de leuke en moeilijke zaken die zij tegenkomen?
Door: Ineke van Winden, HR&O Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

5. Buurtverbinding: de mbo-er sociaal werk aan de slag in de wijk

Aan de hand van cijfers, beelden en een stelling gaan deelnemers met elkaar in gesprek over de rol en kracht van mbo sociaal werkers in de wijk. Het project Buurtverbinding in Amsterdam laat zien dat mbo studenten sociaal werk tijdens hun stage met een proactieve aanpak wijkbewoners zelfredzamer maken. Hebben werkgevers de unieke kracht van mbo sociaal werkers nodig?
Door: Kaylee Schilder en Gebi Seedorf van Civic

6. Van potential naar professional

Deze workshop laat vanuit de drie invalshoeken, beleid, uitvoering en de mbo sociaal werker zelf, zien wat de meerwaarde is van de mbo opleiding. Deze sluit namelijk bij uitstek aan bij de ‘best potentials’ uit de doelgroep of het werkterrein van het sociaal werk. De opleiding biedt hen de mogelijkheid om door te groeien tot volwaardige professionals. Deelnemers kunnen direct reageren op en vragen stellen over de drie perspectieven.
Door: Gaby Rasters, Jeugd en Veiligheid, gemeente Eindhoven, Jeroen Pijnenburg, Buro Cement en Jaimy Steinbach, jongerenwerker

7. Professionalisering van de mbo sociaal werker: van cliché tot kracht!

Op welke niveaus en wat voor manieren kunnen (mbo) sociaal werkers actief aan professionalisering werken? Welke krachtenveld speelt daarbij? Wie en wat komen ze allemaal tegen? Na een inleidende presentatie volgt een interactief deel waarbij met deelnemers gekeken wordt naar het krachtenveld en naar de beeldvorming rondom mbo sociaal werkers en hun professionalisering. Welke (volgende) stap gaan de deelnemers zetten als het gaat om professionalisering van de mbo sociaal werker?
Door: Sonja Liefhebber en Mariël van Pelt van Movisie

8. Combi opleiding en welzijnswerk: Leer-werk traject op maat

Deelnemers maken kennis met Sarah, jongerenwerker in opleiding. Wie is zij? Een bijzondere samenwerking wordt zichtbaar: Onderwijs en welzijnswerk die gezamenlijk inzetten op een innovatieve leerroute. Ontstaan uit de wens van de welzijnsorganisatie om jongeren uit hun doelgroep, die betrouwbare vrijwilligers bleken, de kans te bieden op een betaalde baan en opleiding.
Door: Sarah Eddraoui, jongerenwerker in opleiding, Petra van Houtum, Teamleider Koning Willem 1 College en Marlies Molenaa, Stedelijk Coördinator PowerUp073

9. Albeda en Feyenoord: Samen voor duurzame en positieve verandering

Een interactieve inspiratiesessie waarin de sociale impact van de samenwerking tussen Feyenoord en Albeda wordt uitgelicht. Deelnemers worden meegenomen in het verhaal vanuit het landelijke Nationaal Programma Rotterdam Zuid, naar het stedelijke niveau van de samenwerking Feyenoord – Albeda, om te eindigen op wijkniveau met stages van mbo sociaal werk studenten bij het clubhuis van Feyenoord en in de wijken.
Door: Jared Hiwat, docent bij Albeda en Patrck Pronk, Coördinator stages Feyenoord Rotterdam

10. Ervaringsdeskundigheid: Kwetsbaarheid omzetten naar kracht

Als deelnemer ga je tijdens deze interactieve workshop in gesprek met een mbo opgeleide sociaal begeleider met ervaringsdeskundigheid. Uit eerste hand hoor je hoe herstel kan verlopen en hoe een oud cliënt eigen ervaringen heeft leren inzetten voor het herstel van een ander. Én hoe deze inzet van ervaringsdeskundigheid een organisatie kan versterken.
Door: Sandra Zorge en Harry Troost van De Tussenvoorziening

11. De mbo sociaal werker zorgt voor échte verbinding!

Een interactieve sessie waarin de meerwaarde van de mbo sociaal werker centraal staat. De deelnemer maakt kennis met Omnia Jeugdzorg vanuit de invalshoek ‘cultuursensitief’ werken. Hoe doen hun mbo jongerenwerkers dat en hoe cultuursensitief ben jezelf?
Door: Najat Toub-Arssi en Karima Alibrizi van Omnia Jeugdzorg

Ga direct naar het aanmeldformulier om je aan te melden.  

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling