Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Barometer UWV: laatste ontwikkelingen in sociaal werk

6 apr 2021

De omvang van de werkgelegenheid in sociaal werk is in 2020 beperkt beïnvloed door de coronacrisis. In sociaal werk moest het contact met burgers en hulpvragers plotseling anders worden vormgegeven, terwijl sociale problematiek juist lijkt toegenomen. Het aantal banen bleef ongeveer gelijk. Dat blijkt uit de barometer van UWV met daarin de laatste ontwikkelingen in de sector.

Medewerker bekijkt analyse met vergrootglas

Sociaal werk stabiel

Het aantal banen van werknemers in sociaal werk bleef het afgelopen jaar redelijk stabiel. Het aantal WW-uitkeringen vanuit de branches daalde zelfs licht sinds de zomer. Met name vanuit sociaal werk was in december wel een lichte stijging zichtbaar.

Werkgelegenheid sociaal werk

Voor sociaal werk wordt uitgegaan van enige groei in 2021. De branche is wel afhankelijk van financiering door gemeenten, en die hebben regelmatig te maken met tekorten. Dit leidt soms tot onzekerheid onder aanbieders. Er wordt door kabinet, gemeenten en branches gekeken naar oplossingen.

Uitdagingen in sociaal werk

Sociaal werk ervaart de impact van corona. Groepsactiviteiten zijn vervangen door individuele hulpverlening: vooral digitaal, telefonisch of op gepaste afstand (op straat). De mate waarin de toename van sociale problematiek leidt tot het aannemen van nieuwe medewerkers is mede afhankelijk van de financiering. Organisaties verwachten meer vrijwilligers in te gaan zetten. Er zijn zorgen over een toenemende werkdruk. In februari 2021 is een steunpakket aangekondigd ter bevordering van welzijnsinitiatieven voor jeugd, kwetsbare groepen en verbetering van leefstijl. De coronapandemie vraagt ook om andere competenties, die met name te maken hebben met het werken op afstand: digitale vaardigheden, communicatieve en gespreksvaardigheden op afstand en via technologie een relatie kunnen opbouwen. Ook effectief/efficiënt en zelfstandig werken wordt belangrijker.

Bekijk hier de barometer van UWV maart 2021

Handige links

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact met ons op!

Johan Siegert foto

Meer weten? Neem contact met ons op!