Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Individueel Keuzebudget berekenen

Met deze rekenhulp van de Cao Sociaal Werk krijg je inzicht in de hoogte van je IKB. Wat gebeurt er als je extra verlofuren wilt aankopen of andere uitbetalingsmomenten selecteert? Probeer het uit!

IKB-rekentool

Disclaimer

Deze rekentool van de Cao Sociaal Werk is bedoeld om inzicht te geven in het Individueel Keuzebudget. Aan deze rekentool kunnen geen rechten worden ontleend. Bedragen zijn bruto bedragen (voor loonbelasting).

* Het is mogelijk om vaker dan twee keer per jaar je IKB uit te laten betalen. Deel dan je IKB per jaar door het aantal uitbetalingsmomenten. Let op: je kunt nooit meer uitbetaald krijgen dan je op dat moment hebt opgebouwd.

** De tool houdt rekening met de bodem in de vakantietoeslag.

*** De tool houdt geen rekening met de mogelijkheid dat een beperkte groep oudere werknemers de mogelijkheid had om een deel van de eindejaarsuitkering om te zetten naar seniorenverlof.

**** Aankoop van meer dan 10% van je werktijd als verlof in uren (dat is 187,8 uur bij fulltime) kan effect hebben op jouw pensioenopbouw. Hierbij is nog geen rekening gehouden met vitaliteitsuren en eventueel seniorenverlof.

Voor vragen of bijzondere bestedingen van je IKB neem je contact op met je P&O-afdeling of salarisadministrateur.