Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Individueel Keuzebudget berekenen

Met deze rekenhulp van de Cao Sociaal Werk krijg je inzicht in de hoogte van je IKB. Wat gebeurt er als je extra verlofuren wilt aankopen of andere uitbetalingsmomenten selecteert? Probeer het uit!

De tips onderaan deze pagina helpen je verder op weg.

IKB-rekentool

Tot 2024 is in het IKB de waarde van 26 uur bovenwettelijk verlof bij voltijds dienstverband opgenomen. Vanaf 2024 wordt dit niet meer als waarde in het IKB meegeteld, maar als bovenwettelijk verlof. Daarom staat het op de verlofkaart en niet in deze rekentool. Het is wel in te zetten als budget in je IKB.

Bij de aankoop en verkoop van verlof moet rekening gehouden worden met eventuele onregelmatigheidstoeslag (ORT). Dat kan per situatie flink verschillen en is dus niet in deze rekentool op te nemen.

* Het is mogelijk om je IKB meerdere keren per jaar uit te laten betalen. In de tool is de mogelijkheid voor uitbetaling twee keer per jaar ingebouwd: een eigen gekozen maand en in december, omdat dan alle IKB-saldo moet worden uitbetaald.

Wil je weten hoe het uitpakt als je in meer maanden een uitbetaling wilt: zet dan de uitbetalingsmaand op januari. Dan zie je en het bedrag per maand en wat er dan voor de rest van het jaar in je IKB zit. Je kunt het dan zelf verdelen over de overige maanden.

Als je verlofuren koopt kan je op dezelfde manier, maar dan met het maandbedrag wat genoemd wordt onder “IKB bij aankoop extra uren” berekenen wat je wanneer uitbetaald kan krijgen.

Als je niet het hele jaar werkt: ga je op deze manier ook uit van het maandbedrag, waardoor je zelf de berekening af kunt maken.

** De tool houdt rekening met de bodem in de vakantietoeslag.

*** Aankoop van meer dan 10% van je werktijd als verlof in uren (dat is 187,8 uur bij fulltime) kan effect hebben op jouw pensioenopbouw. Hierbij is nog geen rekening gehouden met vitaliteitsuren en eventueel seniorenverlof.

Voor vragen of bijzondere bestedingen van je IKB neem je contact op met je P&O-afdeling of salarisadministrateur.

Disclaimer

Deze rekentool van de Cao Sociaal Werk is bedoeld om inzicht te geven in het Individueel Keuzebudget. Aan deze rekentool kunnen geen rechten worden ontleend. Bedragen zijn bruto bedragen (voor loonbelasting).