Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Alles over de cao

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In de Cao Sociaal Werk 2023-2025 staan afspraken over bijvoorbeeld salarisschalen, werktijden, pensioen en inzetbaarheid. De afspraken gelden voor alle werkgevers en werknemers in de branche sociaal werk. Er is trouwens ook een handige Cao-app Sociaal Werk.

Onderwerpen binnen Alles over de cao