Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Onderhandelaarsakkoord Cao Sociaal Werk 2023-2025

30 jun 2023

Een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor alle medewerkers in sociaal werk. Dat bereikten de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland op 28 juni. In dit akkoord staan afspraken voor een nieuwe cao tot 1 augustus 2025.

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Wat staat er in dit akkoord?

In het onderhandelaarsakkoord is een stapsgewijze loonstijging afgesproken van:

  • 7 procent per 1 juli 2023
  • 4 procent per 1 januari 2024
  • 4 procent per 1 juli 2024

Verder staan er diverse afspraken in over bijvoorbeeld de thuiswerkvergoeding, de onregelmatigheidstoeslag en het IKB. Ook worden investeringen voortgezet in eigen regie voor medewerkers en dialoog. Met dit akkoord zetten de onderhandelaars van de cao-partijen in op het inclusiever maken van de cao en het bieden van meer perspectief en zekerheid aan werknemers en organisaties.

Download het Onderhandelaarsakkoord Cao Sociaal Werk 2023-2025 (pdf)

Download de salaristabel vanaf 1 juli 2023

Hoe nu verder?

Dit onderhandelaarsakkoord wordt door de drie cao-partijen aan hun leden voorgelegd. Meer informatie vind je in de nieuwsberichten van cao-partijen. Als zij instemmen is de nieuwe cao een feit en volgt er meer informatie.

Nieuwsberichten van cao-partijen