Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Impact van sociaal werk

Sociaal werk is cruciaal voor de sociale samenhang, veerkracht en zelfredzaamheid in onze samenleving. Maar hoe groot die invloed is, is niet bij alle beleidsmakers, politici en het zorgveld bekend. Daarom is het goed om de impact van sociaal werk te blijven vaststellen en zichtbaar maken. Via rendementstools, de Sociaal Werker van het Jaar en campagnes voor sociaal werk bijvoorbeeld.

Onderwerpen binnen Impact van sociaal werk

Informatie en tools binnen dit onderwerp