Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Impact van sociaal werk

Sociaal werk is cruciaal voor de sociale samenhang, veerkracht en zelfredzaamheid in onze samenleving. Maar dat realiseren beleidsmakers, politici en het zorgveld zich niet altijd. Daarom is het goed om het impact van sociaal werk te blijven vaststellen en zichtbaar maken. Via rendementstools, de Sociaal Werker van het Jaar en campagnes voor sociaal werk bijvoorbeeld.

Onderwerpen binnen Impact van sociaal werk

Informatie en tools binnen dit onderwerp