Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe meet je de effecten van sociaal werk?

Wat wordt bedoeld met het versterken van de sociale basis? En hoe stel je vast of de sociale basis echt is versterkt? De sociale basis is een complex systeem waarin allerlei professionals, vrijwilligers, inwonersinitiatieven en ontmoetingsplekken met elkaar zijn verbonden. Hierdoor is het best lastig om te meten of je inspanningen op het gebied van sociaal werk bijdragen aan een sterkere sociale basis. Maar het is wel mogelijk en ook waardevol om dit inzichtelijk te maken.

Bekijken van Impactkaart en KPI-model

Onderzoeken sociale basis

In het onderzoek Cijfers en de sociale basis van Movisie wordt genoemd dat de sociale basis belangrijk is, maar dat het definiëren ervan en het meten van de effecten van investeringen in de sociale basis lastig is. Voor het gesprek tussen sociaalwerkorganisaties en gemeenten is het zinvol om een gezamenlijke definitie te hebben van de sociale basis en hoe je de effecten van sociaal werk meet.

Het Verwey-Jonkerinstituut benadrukt ook het belang van monitoren in het rapport Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis. Hierin staan verschillende methoden om de effecten van ‘werken aan de sociale basis’ te meten, zoals via een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse).

Sociaal werk rendeert

Sociaal Werk werkt! liet onderzoek doen naar de resultaten van verschillende MKBA's van sociaalwerkprojecten. Uit het SEOR-rapport blijkt dat sociaal werk rendeert: projecten leveren een rendementscijfer op van gemiddeld 1,6. Dit betekent dat elke euro die geïnvesteerd wordt in sociaal werk, gemiddeld 1,6 euro oplevert. Deze uitkomst is gebaseerd op 14 maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) binnen 32 businesscases.

Hoe maak je de impact van sociaal werk inzichtelijk?

Ook al is het niet makkelijk om te laten zien hoe groot de impact van sociaal werk is op onze samenleving, veel sociaalwerkorganisaties willen zich hierin wel ontwikkelen. Het inzichtelijk en aantoonbaar maken van de impact is niet alleen voor de organisaties zelf nuttig. Volgens bovengenoemde onderzoeken is dit ook van waarde in het gesprek en de samenwerking tussen gemeenten en sociaalwerkorganisaties.

Om samen inzicht te krijgen in de impact van sociaal werk, kunnen sociaalwerkorganisaties verschillende hulpmiddelen inzetten. Waaronder het KPI-model, ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland. Dit model richt zich vooral op het meten en monitoren van effecten van verschillende interventies van een organisatie.

Daarnaast heeft Sociaal Werk werkt! de Impactkaart ontwikkeld. Met dit hulpmiddel en andere activiteiten zoals onderzoek willen wij organisaties ondersteunen bij het in kaart brengen van hun maatschappelijke impact.

Impactkaart toont maatschappelijke effecten sociaal werk

Sociaal Werk werkt! heeft de Impactkaart dus ontwikkeld om de maatschappelijke effecten (kwantitatief en kwalitatief) van sociaalwerkprojecten en interventies inzichtelijk te maken. Met dit hulpmiddel kun je de maatschappelijke impact aantonen via kosten en baten én de arbeidsmarkteffecten. Je kunt het rendement per project berekenen, bij de voorbereiding en in de evaluatiefase.

Vooral het zichtbaar maken van de arbeidsbesparing in andere sectoren als gevolg van de interventies is bijzonder en niet eerder mogelijk geweest. In een oogopslag zie je hoeveel een sociaalwerkproject aan personele inzet bespaart bij onder andere politie en justitie, gezondheidszorg en schuldhulpverlening.

Maak je eigen Impactkaart
Voorbeeld uit de Impactkaart: rendementsfactor
Voorbeeld uit de Impactkaart

Workshop Ontwerp je eigen Impactkaart

Weten hoe je op creatieve wijze een impactrapportage maakt? Dat leer je tijdens een van de workshops die we regelmatig organiseren. Eerst maak je kennis met de basisbeginselen van Design Thinking, zodat je met een 'ontwerpgerichte blik' naar vraagstukken leert kijken. Daarna ga je aan de slag met het ontwerpen van impact met behulp van de Impactkaart.

Wil je op de hoogte blijven van data en aanmeldmogelijkheden? Of nodig je ons uit voor een workshop op locatie? Mail dan naar sociaalwerkwerkt@fcb.nl onder vermelding van Workshop Impactkaart.

Handige links