Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Maatschappelijk rendement van sociaal werk: maak je eigen Impactkaart

We weten allemaal dat sociaal werk erg belangrijk is. Maar hoe laat je nou zien wat de impact van sociaal werk écht is. Het gesprek daarover wordt makkelijker als we naast ons buikgevoel en wat we in de praktijk zien, ook gebruik kunnen maken van concrete gegevens en feiten. Precies om die reden vind je hier de Impactkaart: een tool die in één oogopslag het maatschappelijk rendement van een sociaalwerkproject laat zien.

Hieronder lees je welke gegevens je nodig hebt voor het invullen van de tool, welke resultaten de Impactkaart laat zien en hoe je deze kunt gebruiken. Wil je alle ins en outs van de Impactkaart weten, bekijk dan het e-book dat we daarover hebben samengesteld. De link naar het e-book vind je ook op deze pagina.

Voorbeeld uit de Impactkaart: rendementsfactor
Voorbeeld uit de Impactkaart

Breng de maatschappelijke impact van je sociaalwerkproject in kaart

Wil je de maatschappelijke impact van een project in sociaal werk zichtbaar maken? En gaat het project over jongerenwerk, eenzaamheid, sociaal arrangeren, schuldproblematiek of participatie? Vul dan de wetenschappelijk onderbouwde tool in en ontvang je eigen Impactkaart.

Direct naar de Impactkaart

Wat voer je in?

Je vult in drie stappen de volgende gegevens in:

  • Het type project en de looptijd van het project
  • Het bereik en de kosten
  • De vergelijking van de werkwijze van jouw project met een referentieproject

Welke resultaten krijg je te zien?

De Impactkaart toont het maatschappelijk rendement van jouw sociaalwerkproject op drie niveaus:

  1. kwantitatief rendement
  2. kwalitatieve maatschappelijke effecten
  3. arbeidsmarkteffecten

1 Kwantitatief rendement

Hier introduceren we het verhoudingsgetal tussen gekwantificeerde baten en kosten. Dit is de rendementsfactor van iedere in het project geïnvesteerde euro. Is de uitkomst bijvoorbeeld 1,9, dan wil dat zeggen dat iedere euro die in het project geïnvesteerd is of wordt, € 1,90 oplevert.

De rendementsfactor komt tot stand door de daadwerkelijke kosten te relateren aan de baten. De baten worden op basis van een rekensleutel uit de literatuur berekend. De inschatting van die baten is ook te zien op de Impactkaart. De gekwantificeerde baten bestaan uit verminderde kosten voor bijvoorbeeld minder inzet van medische zorg of jeugdzorg.

2 Kwalitatieve maatschappelijke effecten

De kwalitatieve maatschappelijke effecten zijn de effecten die optreden als gevolg van het project, maar waarvan de baten niet in geld zijn uit te drukken omdat de omvang waarin ze optreden onbekend is. Toch zijn ze net zo belangrijk als de kwantificeerbare effecten. Kwalitatieve effecten die in de literatuur zijn beschreven, zijn in de tool vertaald naar domeinen als psychische gezondheid en participatie.

3 Arbeidsmarkteffecten

De Impactkaart toont de substitutie-effecten op de arbeidsmarkt als gevolg van het project. Uit een grafiek kun je aflezen hoeveel uur sociaalwerkprofessionals in dit project hebben geïnvesteerd en hoeveel uur van professionals uit andere sectoren door die investering wordt bespaard. Deze grafiek, die écht uniek is in het rendementsdenken, laat dus zien hoe sociaal werk bijdraagt aan het verlagen van de druk in andere (krappe) sectoren.

Zo gebruik je de uitkomsten

De Impactkaart kan voorafgaand aan een project worden gebruikt om een realistische inschatting te maken van de impact van een project. De Impactkaart kan ook na afloop van een project worden ingezet om in beeld te brengen wat in brede zin de impact was. De resultaten leveren inzichten op om van te leren en beleid bij te stellen. Ze leveren ook een bijdrage aan de verantwoording van de investering voor een project en het voeren van een gesprek over de impact van het project.

Direct naar de Impactkaart

Verantwoording

Uit onze Arbeidsmarktpeiling Sociaal Werk van 2022 bleek dat sociaalwerkorganisaties zich willen ontwikkelen in rendementsdenken en in het aantonen van impact. Van de respondenten gaf 81% aan dat de continuïteit van financiële middelen een belangrijk aandachtspunt is binnen het sociaal werk en dat het inzichtelijk kunnen maken van je impact helpt bij de verantwoording die nodig is om de continuïteit te waarborgen.

Ins en outs over hoe de Impactkaart werkt

In het e-book De ins en outs van de Impactkaart lees je meer over hoe de Impactkaart tot stand is gekomen, hoe de berekening is ingericht en hoe referentieprojecten hier een rol bij spelen. 

Bekijk het e-book De ins en outs van de Impactkaart

Zichtbaar maken van Maatschappelijk Rendement

Onder de noemer Zichtbaar maken van maatschappelijk rendement biedt Sociaal Werk werkt! een tool voor sociaalwerkorganisaties, waarmee zij hun rendement kunnen laten zien en andere hulpmiddelen om het denken over rendement in sociaal werk te faciliteren. Werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Colofon

De Impactkaart is in opdracht van Sociaal Werk werkt! en in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Ecorys en Dr. Eveline van Zeeland (Marketing Design Lab) ontwikkeld. Aan dit project hebben verschillende professionals hun medewerking verleend door deelname in een pilot of door plaats te nemen in een denktank. Aan de uitkomsten van de Impactkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Verder lezen over rendementsdenken

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!