Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Perspectieven op rendementsdenken

Je kunt op verschillende manieren naar rendement in sociaal werk kijken en dat geldt ook voor het in kaart brengen ervan. Om voor iedereen duidelijk te maken over welk soort rendement je het precies hebt, zijn er twee belangrijke vragen om te beantwoorden.

Welk perspectief kies je?

De eerste vraag is of je voorafgaand aan een interventie (ex ante) of achteraf (ex post) naar het rendementsvraagstuk kijkt. De tweede vraag gaat over of je daarbij het perspectief kiest van een individu (micro) of van een project of organisatie (macro).

Perspectieven op rendementsdenken
Visuele weergave perspectieven op rendementsdenken

De Impactkaart voor sociaal werk

De Impactkaart voor sociaal werk, een rekentool die in één oogopslag het maatschappelijk rendement van een project laat zien, is binnenkort via deze website beschikaar.

1 Zowel vooraf als achteraf

De Impactkaart is gericht op het in kaart brengen van het maatschappelijke rendement. Dit kan zowel voorafgaand aan een project worden bekeken, als na afloop van het project.

2 Projectniveau

De Impactkaart hanteert een macro-perspectief op rendementsdenken, de tool is dus niet gericht op de individuele cliënt, maar op projectniveau. In de figuur hierboven kom je nu uit in de onderste twee kwadranten.

Op de hoogte blijven?

Omdat er veel belangstelling is voor het onderwerp, overwegen we in de loop van het jaar een workshop te geven over de ontwikkeling en het gebruik van de tool van Sociaal Werk werkt!. Wil je van ons bericht ontvangen als we hier invulling aan gaan geven, stuur ons dan een berichtje.

Baten voor de samenleving versus de kosten van een sociaal-werkproject

Maatschappelijk rendement wordt hierbij geïnterpreteerd als de mate waarin de baten voor de samenleving (maatschappelijke baten) opwegen tegen de kosten van het project. Hierbij worden de baten niet alleen gezien als financiële baten, zoals kostenbesparingen voor gemeenten, maar ook als niet-financiële baten, zoals de verbetering van kwaliteit van leven. De Impactkaart is daarmee volledig geïnspireerd op de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA).

Zichtbaar maken van Maatschappelijk Rendement

Onder de noemer Zichtbaar maken van maatschappelijk rendement biedt Sociaal Werk werkt! hulpmiddelen voor sociaalwerkorganisaties waarmee zij hun rendement kunnen laten zien en waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen in het denken over rendement in sociaal werk. Werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Verder lezen over rendementsdenken

Chris Boeijinga

adviseur

Meer weten? Neem contact met ons op!

Chris Boeijinga

Meer weten? Neem contact met ons op!