Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Perspectieven op rendementsdenken

Je kunt op verschillende manieren naar rendement in sociaal werk kijken en dat geldt ook voor het in kaart brengen ervan. Om voor iedereen duidelijk te maken over welk soort rendement je het precies hebt, zijn er twee belangrijke vragen om te beantwoorden.

Welk perspectief kies je?

De eerste vraag is of je voorafgaand aan een interventie (ex ante) of achteraf (ex post) naar het rendementsvraagstuk kijkt. De tweede vraag gaat over of je daarbij het perspectief kiest van een individu (micro) of van een project of organisatie (macro).

Perspectieven op rendementsdenken
Visuele weergave perspectieven op rendementsdenken

De Impactkaart voor sociaal werk

De Impactkaart voor sociaal werk is een rekentool die in één oogopslag het maatschappelijk rendement van een project laat zien.

1 Zowel vooraf als achteraf

De Impactkaart is gericht op het in kaart brengen van het maatschappelijke rendement. Dit kan zowel voorafgaand aan een project worden bekeken, als na afloop van het project.

2 Projectniveau

De Impactkaart hanteert een macro-perspectief op rendementsdenken, de tool is dus niet gericht op de individuele cliënt, maar op projectniveau. In de figuur hierboven kom je nu uit in de onderste twee kwadranten.

Workshop Ontwerp je eigen Impactkaart

Weten hoe je op creatieve wijze een impactrapportage maakt? Dat leer je tijdens een van de workshops die we in 2023 organiseren. Eerst maak je kennis met de basisbeginselen van Design Thinking, zodat je met een 'ontwerpgerichte blik' naar vraagstukken leert kijken. Daarna ga je aan de slag met het ontwerpen van impact met behulp van de Impactkaart. 

De workshop duurt ongeveer drie uur en wordt gegeven door dr. Eveline van Zeeland, projectbegeleider van de Impactkaart en auteur van 'Aan de slag met Design Thinking'. 

Locatie
De workshop wordt gegeven op een centrale locatie. Ook kan de workshop plaatsvinden op een locatie die je als deelnemende organisatie kiest. Wij komen dan naar je toe. Als deelnemende organisatie verzorg je dan zelf de ontvangst, het uitnodigen van externe gasten, enzovoort.

Meer weten? Mail ons!
Wil je op de hoogte blijven van data en aanmeldmogelijkheden? Of nodig je ons uit voor een workshop op locatie? Mail dan naar MBoelaars@fcb.nl onder vermelding van Workshop Impactkaart. 

Baten voor de samenleving versus de kosten van een sociaal-werkproject

Maatschappelijk rendement wordt hierbij geïnterpreteerd als de mate waarin de baten voor de samenleving (maatschappelijke baten) opwegen tegen de kosten van het project. Hierbij worden de baten niet alleen gezien als financiële baten, zoals kostenbesparingen voor gemeenten, maar ook als niet-financiële baten, zoals de verbetering van kwaliteit van leven. De Impactkaart is daarmee volledig geïnspireerd op de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA).

Ga naar de Impactkaart

Zichtbaar maken van Maatschappelijk Rendement

Onder de noemer Zichtbaar maken van maatschappelijk rendement biedt Sociaal Werk werkt! hulpmiddelen voor sociaalwerkorganisaties waarmee zij hun rendement kunnen laten zien en waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen in het denken over rendement in sociaal werk. Werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Verder lezen over rendementsdenken

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!