Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Maak ook de impact van jouw sociaalwerkproject inzichtelijk

De impact van sociaal werk op onze samenleving is groot. En als sociaal werker ben je trots op je werk en op de impact die je kunt maken. Maar hoe maak je dat inzichtelijk en aantoonbaar? Instrumenten zoals de Impactkaart helpen je hierbij. Zo kun je bijvoorbeeld in het gesprek met opdrachtgevers laten zien wat de werkelijke impact is van projecten en interventies.

Impactkaart collega's blij

Sociaalwerkprojecten leveren meer op dan ze kosten 

Uit eerder onderzoek blijkt dat sociaal werk bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven en het voorkomen van zorg. Het kan daarmee dus ook personeelstekorten in de zorg dempen. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod en een betere kwaliteit van leven. Sociaal werk rendeert met een factor van 1,6. Dat concludeert onderzoeksbureau SEOR (meta-analyse 2021).

Maar hoe stel je als sociaalwerkorganisatie vast hoe belangrijk jouw projecten zijn? Hoe laat je dat zien aan opdrachtgevers of subsidieverstrekkers? En welke dilemma's kom je hierbij tegen? Het is goed om na te denken over nut, inzicht en zichtbaar maken van impact en rendement. 

Workshop 'Aan de slag met impact'

Weten hoe je de impact van sociaal werk zichtbaar maakt? Dat leer je tijdens de workshop 'Aan de slag met impact'. Tijdens deze workshop staan ‘impactdenken’ en ‘impactdoen’ centraal. De workshop wordt gegeven door dr. Eveline van Zeeland, projectbegeleider van de Impactkaart en auteur van 'Aan de slag met Design Thinking'. Eerstvolgende data:

Vrijdag 7 juni 2024 van 13:00 – 16:30 uur
Locatie: Kanaal30, Kanaalweg 30, Utrecht

Maandag 17 juni 2024 van 13:00 – 16:30 uur
Locatie: Bar Beton, Pythagoraslaan 101, Utrecht

Aanmelden workshop 'Aan de slag met impact'

Maatschappelijke impact van sociaalwerkprojecten in kaart

De Impactkaart toont de maatschappelijke impact via kwantitatieve kosten en baten, kwalitatieve maatschappelijke effecten én de arbeidsmarkteffecten. Met de Impactkaart kun je het rendement per project berekenen, bij de voorbereiding en in de evaluatiefase. Vooral de arbeidsbesparing in andere sectoren als gevolg van de interventies, is niet eerder zo duidelijk zichtbaar gemaakt. In één oogopslag zie je hoeveel een sociaalwerkproject aan personele inzet bespaart bij onder andere politie en justitie, gezondheidszorg en schuldhulpverlening.

Samen tonen we aan wat de impact van sociaal werk is

Vul de Impactkaart in voor jouw project

Sinds de beschikbaarheid ervan gebruikten vele organisaties de Impactkaart al. Hieronder vind je twee voorbeelden van Impactkaarten die sociaalwerkorganisaties invulden. 

Voorbeelden ingevulde Impactkaarten

Voorbeeld 1 - Project budgetcoaching

Een sociaalwerkorganisatie gebruikte de Impactkaart voor een project rondom budgetcoaching. De projectkosten van ongeveer 90.000 euro (voornamelijk personeelskosten) en het aantal deelnemers (80) werden ingevuld. Op de Impactkaart was zichtbaar dat iedere euro die in het project is geïnvesteerd, met een factor 1,9 rendeert. Maatschappelijke baten zijn er vooral door het vermijden van kosten op het gebied van uitkeringen en door het voorkomen van méér inzet van sociaal werk in de toekomst. 

Voorbeeld 2 - Project huisbezoek ouderen

Een andere sociaalwerkorganisatie gebruikte de Impactkaart voor een project rondom huisbezoek aan ouderen. De projectkosten van ongeveer 37.000 euro (inclusief personeelskosten en kosten rond de inzet van vrijwilligers) en het aantal deelnemers (40) werden ingevuld. Op de Impactkaart was zichtbaar dat iedere euro die in het project is geïnvesteerd, met een factor 1,2 rendeert. Daarbij maakt deze Impactkaart inzichtelijk wat het arbeidsmarkteffect van het project is, waaronder een besparing van 900 uren inzet van professionals in de verpleging en verzorging, en 100 uren inzet van andere zorgprofessionals (eerste- en tweedelijns).

Over de Impactkaart voor sociaal werk

De Impactkaart is ontwikkeld door Ecorys en is makkelijk in gebruik. De rekenformules zijn gebaseerd op bestaande onderzoeken. De gratis tool kwam tot stand in samenwerking met (sociaalwerk-)organisaties en een speciaal hiervoor opgerichte ‘denktank’ waaraan ook mensen uit het onderwijs deelnamen. Lees de interviews met enkele leden van de denktank.

Zichtbaar maken van Maatschappelijk Rendement

Onder de noemer 'Zichtbaar maken van maatschappelijk rendement' biedt Sociaal Werk werkt! hulpmiddelen voor sociaalwerkorganisaties, waarmee zij hun impact kunnen laten zien en het rendement van sociaal werk aantonen. Werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. 

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!