Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Impactkaart en KPI-model maken impact van sociaal werk inzichtelijk

Om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde en impact van sociaal werk kunnen sociaalwerkorganisaties nu twee hulpmiddelen inzetten: de Impactkaart en het KPI-model. De twee tools maken het mogelijk om gericht bij te sturen en dragen zo bij aan kwaliteitsverbetering. Voor opdrachtgevers kun je beter inzichtelijk maken wat de werkelijke impact is van projecten en interventies. De continuïteit van projecten en de financiering ervan worden hiermee bevorderd.

Bekijken van Impactkaart en KPI-model

KPI-model: inzicht in impact, activiteit en kwaliteit

Het KPI-model richt zich vooral op het meten en monitoren van effecten van verschillende interventies van een organisatie. KPI’s (Key Performance Indicators) worden gebruikt om prestaties ten opzichte van een bepaald doel te meten. Je houdt ze in de gaten om te zien wat in je organisatie goed of minder goed gaat. Het KPI-model helpt zo om duurzaam te werken aan kwaliteit en om het gesprek aan te gaan met de opdrachtgever. Het KPI-model is eenvoudig te gebruiken: kies de KPI's die voor jouw organisatie het belangrijkst zijn en registreer die zoveel mogelijk in je eigen systeem. Door je activiteiten te koppelen aan het KPI-model, kan je de effecten ervan volgen. Hierdoor zie je of je de doelen aan het bereiken bent of dat bijsturing nodig is. 

Bekijk het KPI-model

Impactkaart: maatschappelijk rendement in kaart 

De continuïteit van financiële middelen is een belangrijk aandachtspunt binnen sociaal werk. Met de Impactkaart breng je het maatschappelijk rendement van sociaalwerkprojecten in kaart. De Impactkaart toont achteraf de maatschappelijke impact aan de hand van kosten en baten én arbeidsmarkteffecten. Met de Impactkaart kun je het rendement per interventie berekenen, zowel bij de voorbereiding als in de evaluatiefase. Vooral de arbeidsbesparing in andere sectoren als gevolg van de interventies is niet eerder zo duidelijk zichtbaar gemaakt. In een oogopslag zie je hoeveel een sociaalwerkproject aan personele inzet bespaart bij onder andere politie en justitie, gezondheidszorg en schuldhulpverlening. 

Ga naar de Impactkaart
Voorbeeld uit de Impactkaart: rendementsfactor
Voorbeeld uit de Impactkaart

De rekensleutel in de Impactkaart is gebaseerd op bestaande onderzoeken. De Impactkaart drukt de maatschappelijke impact van interventies uit in kwantitatieve kosten en baten, kwalitatieve maatschappelijke effecten en arbeidsmarkteffecten. De tool is ontwikkeld door Ecorys en is gratis en gemakkelijk in gebruik.

Bevorderen van continuïteit en kwaliteit van sociaal werk 

De twee tools bevorderen de continuïteit en kwaliteit van sociaal werk. De Impactkaart is ontwikkeld door Sociaal Werk werkt! Het KPI-model door Sociaal Werk Nederland. Beide tools kwamen tot stand in samenwerking met onder andere sociaalwerkorganisaties. Wat het KPI-model en de Impactkaart gemeen hebben? Je kunt ze allebei gebruiken in het gesprek met opdrachtgevers, zoals gemeenten. De tools vullen elkaar aan. Hiermee komt het bereiken van het uiteindelijke doel dichterbij: laten zien dat investeren in sociaal werk loont. 

Zichtbaar maken van Maatschappelijk Rendement

Onder de noemer 'zichtbaar maken van maatschappelijk rendement' biedt Sociaal Werk werkt! hulpmiddelen voor sociaalwerkorganisaties waarmee zij hun impact kunnen laten zien en het rendement van sociaal werk aantonen. Werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. 

Lees meer

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!