Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Maatschappelijk rendement

Uit onderzoek blijkt dat sociaalwerkprojecten 1,6 keer meer opleveren dan ze kosten. Maar hoe stel je als sociaalwerkorganisatie vast hoe belangrijk jouw projecten zijn? En hoe laat je dat zien aan de maatschappij? Welke dilemma's kom je hierbij tegen? Het is goed om na te denken over definitie, nut, inzicht en zichtbaar maken van rendement.

Informatie en tools binnen dit onderwerp