Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kennisclips Impactkaart: zichtbaar maken van impact

Sociaal werk is cruciaal voor de sociale samenhang, veerkracht en zelfredzaamheid in onze samenleving. Hoe groot die invloed is, is niet bij alle beleidsmakers, politici en het zorgveld bekend. Daarom is het goed om de impact en toegevoegde waarde van sociaal werk inzichtelijk en zichtbaar te maken. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel van groot belang voor de financiering en continuïteit van projecten.
De Impactkaart - een gratis tool waarmee sociaalwerkorganisaties de impact van hun projecten in kaart kunnen brengen - is hierbij een hulpmiddel.

Impactkaart fases

Meer bereiken door meer continuïteit

Uit de arbeidsmarktmonitor van Sociaal Werk werkt! blijkt dat sociaalwerkorganisaties te maken hebben met onvoldoende financiële middelen voor de uitvoering van hun projecten en te weinig continuïteit van die projecten. Er kan meer worden bereikt als activiteiten gedurende een langere periode worden ingezet. Het is daarom van belang anderen mee te nemen in de impact van sociaal werk. Die is vaak veel groter dan gedacht.

Zichtbaar maken van impact

Het letterlijk zichtbaar maken van de impact van het werk is dus nodig. In een reeks van vier kennisclips laat Eveline van Zeeland zien hoe je dat op een eenvoudige manier en onderbouwd kunt doen.

Dr. Eveline van Zeeland (LinkedIn) is assistent professor Design & Marketing aan Universiteit Twente en eigenaar van het Marketing Design Lab, en is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Impactkaart van Sociaal Werk werkt! Zij geeft onder andere de workshop Ontwerp je eigen Impactkaart en is als adviseur betrokken bij de Impactkaart.

Kennisclip 1: Waarom van impact in sociaal werk

Om te zorgen dat er meer continuïteit komt in sociaal werk, is het van belang de ander mee te nemen in de impact van sociaal werk. Het is goed je te realiseren dat het gaat om een verschuiving van activiteiten ('het wat') naar de impact die je uiteindelijk wilt bereiken ('het waarom'). Je kunt op verschillende manieren en op verschillende niveaus kijken naar impact: bijvoorbeeld op het niveau van de cliënt, de organisatie, de gemeente of de hele samenleving. 

Kennisclip 1: Waarom van impact in sociaal werk

Kennisclip 2: De Impactkaart, hoe werkt het?

In een eerder onderzoek zijn verschillende kosten-batenanalyses met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat het gemiddelde rendement van sociaalwerkprojecten 1.6 is. Naar aanleiding van dit onderzoek is de Impactkaart ontwikkeld. Met de Impactkaart kun je voor je eigen project in beeld brengen wat het rendement is.

Kennisclip 2: De Impactkaart, hoe werkt het?

Kennisclip 3: Gebruiken van de Impactkaart

In deze kennisclip zie je hoe je de Impactkaart gebruikt en hoe je door te variëren met verschillende factoren (bijvoorbeeld de kosten of het bereik) verschillende impact-scenario’s krijgt. Zo kun je bijvoorbeeld voor een toekomstig project zien wat de mogelijkheden en effecten zijn en wat er verandert als je een onderdeel aanpast.

Kennisclip 3: Gebruiken van de Impactkaart

Kennisclip 4: Impactrapportage: Tellen, vertellen en visualiseren

Hoe kom je van de Impactkaart naar een impactrapportage? Er zijn drie onderdelen:

  1. Tellen: het in beeld brengen van de maatschappelijke kosten en baten
  2. Vertellen: het beeld van de kosten en baten verrijken met verhalen uit de praktijk
  3. Visualiseren: het met beelden ondersteunen van het verhaal en de cijfers.
Kennisclip 4: Impactrapportage: Tellen, vertellen en visualiseren

Zichtbaar maken van maatschappelijk rendement

Onder de noemer Zichtbaar maken van maatschappelijk rendement biedt Sociaal Werk werkt! hulpmiddelen voor sociaalwerkorganisaties waarmee zij de impact en toegevoegde waarde van hun werk kunnen laten zien en waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen in het denken over impact en rendement in sociaal werk. Werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie over het zichtbaar maken van impact