Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Breng de impact van jouw project in kaart

Wil je de maatschappelijke impact van jouw project in sociaal werk zichtbaar maken? En gaat je project over jongerenwerk, eenzaamheid, sociaal arrangeren, schuldproblematiek of participatie? Vul dan deze wetenschappelijk onderbouwde tool in en ontvang je eigen Impactkaart.

De Impactkaart geeft de maatschappelijke impact van je project weer, uitgedrukt in kwantitatieve kosten en baten, kwalitatieve maatschappelijke effecten en arbeidsmarkteffecten.

Je doorloopt drie stappen:

  • Stap 1. Je vult het type project en de looptijd van je project in.
  • Stap 2. Je vult het aantal personen dat je bereikt en de projectkosten in.
  • Stap 3. Je vergelijkt je project met de referentieprojecten die de tool gebruikt voor het berekenen van de maatschappelijke impact van je project.

De Impactkaart kan zowel voor als na de looptijd van het project ingezet worden. Hoe meer jouw project lijkt op een van de referentieprojecten, hoe beter de kaart de maatschappelijke impact van je project weergeeft.

Houd de kosten van je project bij de hand, klik eenvoudig door de tool heen en weer en ontvang je eigen Impactkaart, compleet met de naam van jouw organisatie, project en logo erop.

Er zijn vijf typen projecten opgenomen in de Impactkaart. Valt jouw project niet binnen deze vijf typen of weet jij niet zeker of je project binnen de genoemde typen valt? Kijk dan eens op Maatschappelijk Rendement zichtbaar maken: wat levert sociaal werk op? voor meer informatie en inspiratie over de impact van sociaal werk.

Voor een uitgebreide toelichting op de Impactkaart kun je het e-book De Ins en outs van de Impactkaart bekijken