Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Maatschappelijk Rendement zichtbaar maken: wat levert sociaal werk op?

Sociaal Werk werkt! werkt dit jaar samen met sociaalwerkorganisaties aan een methode om het maatschappelijk rendement van hun inzet zichtbaar te maken. Doel van het project is dat sociaalwerkorganisaties makkelijker hun eigen maatschappelijk rendement kunnen aantonen. Uit eerder onderzoek bleek al dat sociaalwerkprojecten 1,6 keer meer opleveren dan ze kosten.

rendement blije vrouw laptop

Beleidsmakers, politici en het zorgveld realiseren zich niet altijd hoe belangrijk sociaal werk is voor de sociale samenhang, veerkracht en zelfredzaamheid in onze samenleving. Ook is onvoldoende bekend welk effect sociaal werk heeft op de arbeidsmarkt in Nederland en de zorgsector in het bijzonder.

Aantonen maatschappelijk rendement makkelijker maken

Steeds meer sociaalwerkorganisaties willen daarom hun maatschappelijk rendement inzichtelijk maken. Sociaal Werk werkt! wil dit voor de organisaties makkelijker maken met een eenvoudig toepasbare tool. Om deze te ontwikkelen en te toetsen in de praktijk werken we samen met diverse organisaties in de sector.

Samen ontwikkelen van de methode

Het resultaat van de werkzaamheden is een gebruiksvriendelijke rekentool waarmee sociaalwerkorganisaties relatief eenvoudig de maatschappelijke meerwaarde van hun activiteiten in kaart kunnen brengen, in termen van euro’s en van de vraag naar arbeid. De rekentool wordt breed toepasbaar voor de verschillende typen werkzaamheden binnen sociaal werk.

Design thinking

Dr. Eveline van Zeeland van Marketing Design Lab is een van de drijvende krachten achter het ontwikkelproces van de rekentool. Zij is gefascineerd door menselijk (keuze)gedrag. Zij schrijft een reeks columns over het onderwerp, die verschijnen via Zorg+Welzijn. Haar eerste column 'Rendementsdenken in het sociaal werk – The Good, the Bad, and the Ugly’ verscheen 17 maart 2022.

Positief effect van sociaal werk op de arbeidsmarkt

Sociaal werk draagt bij aan een betere kwaliteit van leven, het voorkomen van zorg en het kan daarmee dus ook de personeelstekorten in de zorg dempen. Dat concludeert onderzoeksbureau SEOR (meta-analyse 2021). Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productie­ver arbeidsaanbod en een betere kwaliteit van leven. Het onderzoek toont daarmee de waarde van sociaal werk aan voor de arbeidsmarkt. Meer gegevens over het maatschappelijk rendement van sociaal werk zal concrete impact op de arbeidsmarkt duidelijker maken.

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen van dit project? Volg ons via Facebook en LinkedIn of abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief.

Zichtbaar maken van Maatschappelijk Rendement

Onder de noemer Zichtbaar maken van Maatschappelijk Rendement ontwikkelt Sociaal Werk werkt! een eenvoudig toepasbare tool voor sociaalwerkorganisaties, waarmee zij hun rendement kunnen laten zien. Werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Conclusie meta-analyse: rendement sociaal werk is 1,6

Businesscases

Chris Boeijinga

adviseur

Meer weten? Neem contact met ons op!

Chris Boeijinga

Meer weten? Neem contact met ons op!