Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Maatschappelijk Rendement zichtbaar maken: wat levert sociaal werk op?

Het is niet makkelijk om te laten zien hoe groot de impact van sociaal werk is op de sociale samenhang, veerkracht en zelfredzaamheid van onze samenleving. Maar veel sociaalwerkorganisaties willen zich hier wel in ontwikkelen. Om hieraan tegemoet te komen vind je hier een aantal instrumenten die daarbij kunnen helpen. Zoals een rendementstool, businesscases en onderzoek waaruit blijkt dat sociaalwerkprojecten 1,6 keer meer opleveren dan ze kosten.

rendement blije vrouw laptop

Rendementstool met Impactkaart

Steeds meer sociaalwerkorganisaties willen hun maatschappelijk rendement inzichtelijk maken. Om het inzicht daarin te vergroten en het gesprek erover makkelijker te maken ontwikkelden we de Impactkaart: een rekentool die in één oogopslag het maatschappelijk rendement van een sociaalwerkproject laat zien.

Bekijk de Impactkaart

Interesse in een workshop over de tool?

Omdat er veel belangstelling is voor het onderwerp, organiseren we workshops over het gebruik van de tool van Sociaal Werk werkt!, de Impactkaart. Wil je op de hoogte blijven van data en aanmeldmogelijkheden? Of nodig je ons uit voor een workshop op locatie? Mail dan naar Mascha Boelaars (MBoelaars@fcb.nl) onder vermelding van Workshop Impactkaart.

Perspectieven op rendement

In gesprekken over rendement blijkt maar al te vaak dat er verschillende manieren zijn om naar rendement te kijken en het in kaart te brengen. Bekijk de mogelijkheden via een handige visualisatie.

Recent onderzoek over rendement in sociaal werk

Sociaal werk draagt bij aan een betere kwaliteit van leven, het voorkomen van zorg en het kan daarmee dus ook personeelstekorten in de zorg dempen. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productie­ver arbeidsaanbod en een betere kwaliteit van leven. Sociaal werk rendeert met een factor van 1,6. Dat concludeert onderzoeksbureau SEOR (meta-analyse 2021).

Businesscases

We hebben een aantal van de businesscases uitgelicht die in het SEOR-onderzoek zijn gebruikt. Drie organisaties vertellen hoe ze hun project hebben aangepakt en wij plaatsten er ‘kassabonnetjes’ bij, waarin te zien is wat het project heeft gekost en opgeleverd. Het vierde artikel bevat een 'bonnetje' dat op persoonlijke titel is opgesteld. Wil je ook zo’n artikel met kassabonnetje over jouw sociaal-werkproject? Laat het ons weten.

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen van dit project? Volg ons via LinkedIn of abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief.

Zichtbaar maken van Maatschappelijk Rendement

Onder de noemer Zichtbaar maken van maatschappelijk rendement biedt Sociaal Werk werkt! hulpmiddelen voor sociaalwerkorganisaties waarmee zij hun rendement kunnen laten zien en waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen in het denken over rendement in sociaal werk. Werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Columns over Rendementsdenken

Handige links

Mascha Boelaars

Adviseur

Meer weten? Neem contact op!

Mascha Boelaars

Meer weten? Neem contact op!