Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkzoekenden

Sociaal werk, iets voor jou?

Vind jij het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving? Ben je een echt mensenmens en is organiseren je tweede natuur? En kun je goed met vrijwilligers én professionals samenwerken? Dan liggen er volop kansen in sociaal werk voor jou.

Drie sociaal werkers in gesprek

Wat houdt sociaal werk in?

Als sociaal werker ondersteun je mensen die moeite hebben hun weg te vinden in de samenleving. Samen met andere professionals, vrijwilligers en het eigen netwerk stimuleer en help je mensen om hun draai te vinden. Zo voorkom je dat beginnende problemen leiden tot een neerwaartse spiraal. Sociaal werkers zorgen voor een sterke sociale basis.

Feiten en cijfers over sociaal werk

In de branche sociaal werk zijn zo’n 1550 organisaties actief en ongeveer 54.000 werknemers. De verwachting is dat de werkgelegenheid in sociaal werk de komende jaren licht zal toenemen.

Een kijkje in de praktijk

Informatie over de branche