Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Onderzoek en cijfers

Wie werken in sociaal werk?

Wie werken er in de branche? 75 procent is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 44 jaar. Wat vinden zij van hun werk? 71 procent voelt zich verbonden met de organisatie en 59 procent krijgt voldoende ondersteuning van zijn of haar leidinggevende. Dit zijn de nieuwe cijfers van februari 2022.

Visual Wie werken in sociaal werk?
Visual Hoe staan sociaal werkers in hun werk?

Ten opzichte van juni 2021 is het aantal medewerkers licht gestegen van 53.300 naar 53.800. Opvallend is dat minder medewerkers de werkdruk als goed ervaren (van 66 procent naar 61 procent). Verder neemt het aantal medewerkers - dat bereid is om een stapje extra te zetten als dat nodig is - licht toe (van 81 procent naar 82 procent).

Handige links

Meer arbeidsmarktinformatie

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact met ons op!

Johan Siegert foto

Meer weten? Neem contact met ons op!