Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Kerncijfers

Om de goede impulsen te geven aan de arbeidsmarkt volgt Sociaal Werk werkt! wat er feitelijk gebeurt. We monitoren nauwgezet alle ontwikkelingen. Op deze pagina houden we je op de hoogte. De kerncijfers kun je ook gebruiken als benchmark voor je eigen organisatie.