Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Peilingen werkveld

Niemand weet beter wat er speelt in sociaal werk, dan sociaalwerkorganisaties en professionals zelf. Daarom vraagt Sociaal Werk werkt! hen regelmatig via het Panel Arbeidsmarkt Sociaal Werk wat er speelt. Hier vind je de resultaten van deze peilingen. Meedoen met het panel? Klik op het eerste artikel en geef je op.