Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Instroom en behoud

Sociaal werk heeft sociaal werkers nodig, nu en in de toekomst. Kennis en inzicht helpen bij het zorgen voor een goede aanwas en ontwikkeling van de professionals. Over wat ze motiveert om sociaal werker te worden en blijven, waar ze tegenaan lopen of hoe het zit met verzuim en de impact van tevredenheid.