Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Actuele cijfers verzuim

Verzuim is een belangrijke factor om in organisaties in de gaten te houden. In het belang van met plezier je werk kunnen doen en het werk van de organisatie goed door laten lopen. Bekijk de meest actuele verzuimcijfers in sociaal werk.

Medewerker bekijkt analyse met vergrootglas

Verzuim in sociaal werk

Hoeveel procent van de medewerkers in sociaal werk heeft verzuimd? De meest actuele cijfers, het verzuim over de laatste zes kwartalen en het jaarlijks gemiddeld verzuimpercentage vind je in de nieuwe factsheet van april 2024.

In 2023 schommelt het verzuimpercentage rond het cijfer van een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2023 was het verzuim iets lager dan in hetzelfde kwartaal in 2022. In kwartaal twee en drie van 2023 ligt het cijfer net iets hoger, in het vierde kwartaal was het verzuim weer iets lager dan vorig jaar.

Verzuimcijfers Sociaal werk t/m Q4 2023, met verzuim over de laatste zes kwartalen en jaarlijks gemiddeld verzuimpercentage van 2013 t/m 2023
Factsheet verzuim sociaal werk t/m kwartaal vier 2024 (publicatie april 2024)

De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van CBS AZW Statline. Na het verstrijken van een kwartaal duurt het drie maanden voordat de nieuwe verzuimcijfers door CBS verwerkt zijn. Zodra er nieuwe cijfers beschikbaar zijn, passen wij de factsheet aan.

Download factsheets (pdf)

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!