Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Actuele cijfers verzuim

Verzuim is een belangrijke factor om in organisaties in de gaten te houden. In het belang van met plezier je werk kunnen doen en het werk van de organisatie goed door laten lopen.

Medewerker bekijkt analyse met vergrootglas

Verzuim in sociaal werk

Hoeveel procent van de medewerkers in sociaal werk heeft verzuimd? De meest actuele cijfers, het verzuim over de laatste zes kwartalen en het jaarlijks gemiddeld verzuimpercentage vind je in de nieuwe factsheet van juni 2023.

Verzuim stabiel in eerste kwartaal 2023

Het verzuimpercentage lag in het eerste kwartaal van 2023 met 7,9 procent iets lager dan in het hetzelfde kwartaal van 2022 (8,1 procent). Het percentage is gelijk gebleven ten opzichte van het vorige kwartaal. Het jaargemiddeld verzuim over 2022 was met 7,5 procent het hoogste van de laatste 10 jaar.

Verschillen tussen subbranches

In de subbranches maatschappelijke opvang en welzijn breed is het ziekteverzuimpercentage in het eerste kwartaal van 2023 licht gestegen. In deze twee subbranches is het verzuim ook het hoogst, net als in de vorige periode. In de andere subbranches is het verzuim stabiel of gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022.

Factsheet verzuim sociaal werk t/m kwartaal een 2023 (publicatie juni 2023)
Factsheet verzuim sociaal werk t/m kwartaal een 2023 (publicatie juni 2023)

De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van CBS AZW Statline. Na het verstrijken van een kwartaal duurt het drie maanden voordat de nieuwe verzuimcijfers door CBS verwerkt zijn. Zodra er nieuwe cijfers beschikbaar zijn, passen wij de factsheet aan.

Downloads

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!