Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkzoekenden

Functies sociaal werk

Sociaal werk is breed en divers. Als sociaal werker organiseer je bijvoorbeeld activiteiten in wijken, buurten of dorpen voor mensen met een zwakke sociale of financiële positie in de samenleving.

Eigen regie nemen

Sociaal werkers staan midden in de samenleving en kom je bij allerlei organisaties tegen. Zoals: 

  • algemeen sociaal werk
  • participatie en buurtwerk
  • kinder- en jongerenwerk
  • vrijwilligerswerk en mantelzorg
  • maatschappelijk werk en schuldhulpverlening
  • maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
  • peuterspeelzaalwerk en opvoedondersteuning
  • sociaal raadsliedenwerk
  • ouderenwerk

Volop functies en kansen in sociaal werk!

Veel taken van sociaal werkers zijn overgegaan van de rijksoverheid naar gemeenten. Zo zijn er bijvoorbeeld wijk- en buurtteams ontstaan. Sociaal werk is in ontwikkeling en veel gemeenten en organisaties zijn op zoek naar maatschappelijk werkers, wijkcoaches, wijkteammedewerkers en jongerenwerkers. Ook in staf- en ondersteuningsfuncties zijn er mogelijkheden.

Hieronder vind je alle links naar meer informatie over verschillende soorten functies in sociaal werk, een overzicht van beroepen en informatie over de branche.

Handige links