Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Effect van sociaal werk

Sociaal werk is van grote invloed op mensen en hun gedrag. Door sociaal werk komen minder mensen terecht in een ziekenhuis, een GGZ-instelling, de huisarts, de politie of het UWV. Hier lees je meer over welke bijdrage sociaal werk levert aan de maatschappij.