Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Effect van sociaal werk

Sociaal werk is van grote invloed op mensen en hun gedrag. Door sociaal werk komen minder mensen terecht in een ziekenhuis, een GGZ-instelling, de huisarts, de politie of het UWV. Hier lees je meer over welke bijdrage sociaal werk levert aan de maatschappij.