Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Preventie en sociaal werk heeft grootste potentie bij verminderen personeelstekort

De sector zorg en welzijn kampt al jaren met een groot personeelstekort. Het inzetten op verschuiving van zware en dure hulp, naar lichtere, goedkopere hulp heeft de grootste potentie om het personeelstekort tegen te gaan. Landelijk wordt verbetering in het medische en sociaal domein nagestreefd, maar de verschuiving van werk tussen branches gaat niet vanzelf. Dat komt doordat de randvoorwaarden hiervoor nog onvoldoende op orde zijn. Toch zijn er kansen, stelt het artikel ‘Kansen voor anders werken’ van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

vrijwilliger in sociaal werk

In de praktijk doen zich allerlei knelpunten voor die de verschuiving van werk belemmeren: de inzet op preventie blijft achter, professionals zijn onvoldoende toegerust en het zorgsysteem belemmert samenwerking, zo staat te lezen in het AZW-artikel.

Inzet op preventie werkt

Uit het AZW-artikel blijkt dat het inzetten op substitutie (de inzet op preventie en de verschuiving van zware en dure hulp, naar lichtere, goedkopere hulp) de grootste potentie heeft om het personeelstekort tegen te gaan. Daarom is in iedere gemeente een ‘volwaardige en uitgebalanceerde preventieschil’ nodig, waarbij verschillende typen sociaal werk elkaar versterken en aanvullen.

Ook inwoners kunnen baat hebben bij het anders organiseren van werk, doordat problemen worden voorkomen, of in een vroeg stadium worden opgepakt. De ervaren veiligheid en sociale cohesie kunnen toenemen. Ouderen kunnen langer en prettiger thuis wonen. En schuldpreventie kan voorkomen dat iemand dakloos raakt of gezondheidsproblemen ontwikkelt vanwege geldzorgen.

Financiële voordelen

Inzet op substitutie en preventie werkt niet alleen om het personeelstekort terug te dringen, het is ook kosteneffectief. De onderzoekers concluderen uit literatuurbronnen dat er jaarlijks veel geld bespaard kan worden. Maar dan moet wel eerst een groot deel van de randvoorwaarden op orde worden gebracht. Bijvoorbeeld regionale samenwerking en implementatiekracht, vooral in de eerste lijn.

Bron AZW-artikel: Het rapport ‘Kansen voor anders werken’ is door DSP-groep tot stand gekomen in opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). In dit programma werken partijen uit de branche zoals Sociaal Werk werkt! en het ministerie van VWS samen om de sectoren Zorg en WJK betrouwbare informatie te bieden over de arbeidsmarkt.  

Verder lezen

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!