Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

"Jongeren en zij-instromers moeten weten: dát is sociaal werk"

"We moeten sociaal werk op de kaart zetten", zegt Edwin Luttik voorzitter van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk. Voor welke uitdagingen staat het platform? En welke projecten staan er op stapel?

Edwin Luttik

Wat doet het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk?

"Dit platform is in 2018 opgericht als apart arbeidsmarktplatform van werkgevers en werknemers - naast de cao-tafel.  Want het is belangrijk om als branche nog scherper te focussen op de pittige uitdagingen rond arbeidsmarktbeleid en arbeidsvoorwaarden. Wat is er nodig op het terrein van duurzame inzetbaarheid om het werkveld te ondersteunen en stimuleren om aan de slag te gaan? Het platform is nieuw, maar ook vertrouwd. Het bouwt voort op het werk van het arbeidsmarktplatform FCB en maakt er onderdeel vanuit."

Wat is de grootste uitdaging voor het platform?

"Ook in onze sector wordt het moeilijker om mensen te vinden. Vacatures voor opbouwwerkers, generalisten en jongerenwerkers staan langer open. We moeten het sociaal werk op de kaart zien te zetten, zodat jongeren en zij-instromers weten: dát is sociaal werk! Dat wil ik ook gaan doen. We zullen ook moeten laten zien dat sociaal werk ook de komende jaren nodig is in kwetsbare wijken en buurten. Dat begint al bij de opleiding.

De nieuwe hbo-opleiding sociaal werk, heeft drie profielen: jeugd, welzijn en samenleving en zorg. De trend is nu dat studenten kiezen voor het profiel jeugd, omdat dit rechtstreeks toegang geeft tot het SKJ, het register voor jeugdhulp. In de arbeidsmarkt van het brede jeugddomein wordt registratie steeds vaker verplicht gesteld. Studenten met een ander afstudeerprofiel moeten een aanvullend scholingsprogramma volgen voordat ze zich kunnen inschrijven bij het SKJ. Studenten kiezen daarom minder voor het profiel welzijn en samenleving, terwijl dat meer aansluit op het werk wat sociaal werkers doen. Daar begint het al."

Wat is de toegevoegde waarde van een landelijk platform?  

"Het is noodzakelijk om vanuit het landelijk platform overzicht te hebben op problemen op de arbeidsmarkt en een specifiek een programma te ontwikkelen dat goed aansluit bij wat de sector nodig heeft en waar sociaal werkers behoefte aan hebben. De kunst is om dit echt samen met het werkveld te doen. Daarom moeten we goed aangesloten blijven bij het werkveld, de directeuren, maar ook zeker de sociaal werkers. Wij zijn absoluut geen bobo-feestje."

Zichtbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Hoe maak je dat concreet?

"Via de website `het mooiste werk van de wereld` hebben we informatie gebundeld over werken in het sociaal werk. Bedoeld voor schoolverlaters en zij-instromers. Ze vinden er praktische informatie variërend van (verkorte) opleidingen, diploma’s en stageplaatsen tot persoonlijke verhalen en video’s over werken in sociaal werk. Zo zijn we aangehaakt bij de Landelijke campagne Ik Zorg. Daarnaast hebben we in maart de jaarlijkse verkiezing van de sociaal werker van het jaar. De ambassadeur van het vak én de branche."

"Andere activiteiten gaan over professionalisering, samen met Sociaal Werk Versterkt, zoals met EVC voor sociaal werkers en het online werkvormenboek. Een handige tool om als sociaal werker zelf aan de slag te kunnen met je eigen ontwikkeling, met het beroepscompetentieprofiel. Dat komt in het voorjaar beschikbaar. Sociaal Werk Versterkt heeft hulpmiddelen ontwikkeld die aansluiten bij de praktijk. Allemaal bedoeld om sociaal werkers te helpen om duurzaam inzetbaar te blijven. Maar hoe zorgen we ervoor dat het sociaal werkers het gaan gebruiken? We moeten daar met zijn allen nog goed over nadenken en om daar met sociaal werkers over in contact te zijn."

"Daarnaast willen we ook onderzoek doen. Wat vindt een werknemer in de toekomst belangrijk? Wat voor type baan? Wat geeft de doorslag om voor sociaal werk te kiezen? Dat moeten we als platform goed in beeld hebben en is belangrijk voor organisaties, anders richt je je misschien wel op de verkeerde aspecten. Dat is ook breder van belang. Bijvoorbeeld als je over toekomstige arbeidsvoorwaarden praat bij de cao."

Waar wil het platform over een jaar staan?

"Het zou mooi zijn als in het werkveld bekend is dat het platform bestaat en wat het doet. En dat wat we doen bijdraagt aan de doelen die we voor ogen hadden. Dat we inspelen op een behoefte, natuurlijk wel vanuit de ambities van het arbeidsmarktprobleem en duurzame inzetbaarheid.’
‘Dat sociaal werkers er écht iets aan hebben, dat zou ik wel willen terug horen en zien. Dat we daarin ook echt effect en resultaat boeken. Dat betekent dat we niet over de hoofden van mensen moeten gaan, maar op zoek moeten naar manieren van uitwisseling met elkaar."