Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Samenstelling Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk

Wie zitten er in het platform?

Namens werkgevers (Sociaal Werk Nederland)

  • Vacature: voorzitter
  • Edwin Luttik: senior-beleidsmedewerker Sociaal Werk Nederland
  • Jorrit Berenschot*: senior-beleidsmedewerker Sociaal Werk Nederland
  • Sonja Appelman, beleidsadviseur HR Tussenvoorziening 
  • Marco van Westerlaak, directeur/bestuurder Welzijn-West Betuwe 

Namens werknemers (FNV en CNV)

  • Agnes van der Schuur: bestuurder (FNV Zorg & Welzijn) 
  • Kitty Poppelaars*: sectoradviseur Zorg & Welzijn (FNV Zorg & Welzijn)
  • Marco Dons*: bestuurder (CNV Zorg & Welzijn)
  • Oscar Overbeek: bestuurder (CNV Zorg & Welzijn)

Secretaris van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk is Monique van Gerwen, bereikbaar via mvangerwen@fcb.nl of (06) 24 50 25 79.

Cao-partijen onderhandelen over een arbeidsvoorwaardencao aan de zogenaamde cao-tafel. Leden van het arbeidsmarktplatform kunnen ook daar aan deelnemen, maar dat hoeft niet. De deelnemers met * achter de naam, zijn ook betrokken bij de cao-tafel.

Interviews met platformleden

Interviews met oud-platformleden

Handige links