Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkgevers

Samen ben je verantwoordelijk voor de sector

“Ik ga graag de discussie aan over hoe we als sector afspraken maken voor de toekomst zonder in systeemdenken te vervallen.” Aan het woord is Marco van Westerlaak, directeur-bestuurder bij Welzijn West Betuwe. Sinds september 2023 is hij lid van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk.

Marco van Westerlaak

Waarom heb je gekozen voor werk in welzijn?

“Ik ben sociologie gaan studeren vanuit het idee dat ik de wereld met mijn kennis een beetje beter zou kunnen maken. Die gedachte heb ik altijd behouden. Zo werkte ik in het jeugd- en jongerenwerk en heb ik een aantal jaren bij CNV Jongeren gewerkt. Mijn ambitie ben ik niet kwijtgeraakt en ook in mijn huidige positie draag ik mijn steentje bij. Daarnaast vind ik sociaal werk gewoon belangrijk en heel erg leuk. Geen dag is hetzelfde en het is heel breed. Ik vind het bijzonder hoe helpend het is voor inwoners als de vraag achter hun vraag gevonden wordt, dat zoeken is echt iets van sociaal werkers. Het werk is ook heel lokaal, je hebt heel direct invloed op het leven van inwoners.”

Wat vind je belangrijk als directeur-bestuurder bij een sociaalwerkorganisatie?

“Meerdere dingen. Heel basaal natuurlijk dat alle interne zaken, zoals financiën en P&O, goed lopen. Maar vooral ook de strategische langetermijnvisie vormgeven is in sociaal werk enorm belangrijk. Hoe ontwikkelt de wereld zich en wat betekent dat voor ons werk en voor de sector? Daarnaast is er lokaal en regionaal een groot netwerk te onderhouden. Zo investeer ik veel tijd in contact met de gemeente. Voor kleinere organisatie als de onze zijn alle bijeenkomsten en overleggen soms moeilijk te belopen, het is veel en intensief. Dat lukt mij dan ook alleen als de organisatie lekker draait. Wat ik mooi vind is dat ik soms ook de collega’s ondersteun, als er een crisis is bijvoorbeeld; dan moet ik er zijn voor de inwoners en voor mijn mensen.

Verder is het belangrijk om werknemers te erkennen als professionals die heel goed weten wat ze moeten doen, dat ze het vertrouwen krijgen om hun werk te doen met de verantwoordelijkheid die erbij hoort. En gaat er een keer iets mis, dat je ze dan ook steunt.”

In het platform neem je als werkgevers en werknemers samen de verantwoordelijkheid om het goede te doen voor de sector."
Marco van Westerlaak

Hoe kijk je naar het platform en jouw rol daarin?

“In het platform neem je als werkgevers en werknemers samen de verantwoordelijkheid om het goede te doen voor de sector. Soms is dat lastig, want niet alle sociaalwerkorganisaties zijn hetzelfde, dus niet alles wat we bedenken is voor iedereen geschikt. De vragen die we bij het platform stellen zijn relevant voor de sector. Hoe maak je samen afspraken voor de toekomst? Hoe verhouden werkgever en werknemer zich tot elkaar? Ik ga graag de discussie aan over deze onderwerpen.”

En wat is jouw visie daarop?

“Dat werkgever en werknemer beiden verantwoordelijkheid dragen. En dat dat kan als je zorgt voor een veilige sfeer en ruimte voor al je werknemers. Zelf voeren we geen functioneringsgesprekken, maar feedforward-gesprekken. We hebben ook geen gesprekscyclus. Collega’s geven het zelf aan als ze een gesprek willen. Ik geloof er niet in dat we alles dicht moeten regelen. Niet op organisatieniveau en niet op sectorniveau. Je moet ervoor oppassen niet te vervallen in systeemdenken.”

Wat bedoel je daarmee?

“Ik denk dat we moeten voorkomen dat we achter de feiten aan lopen met alle regelgeving. Zo meen ik dat onze sector bij uitstek geschikt is voor breed inzetbare zij-instromers. Dat kan deel uitmaken van de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. Als iemand het talent heeft om snel een vertrouwensband met cliënten of inwoners op te bouwen en hen verder kan helpen, of lokaal een groot en sterk netwerk heeft, dan vind ik dat belangrijker dan een diploma.

Het is goed om na te blijven denken over hoe we de sector kunnen ondersteunen zonder alles dicht te regelen met registraties, EVC’s en certificaten. Door het schenken van vertrouwen ontstaat er ruimte voor professionals om zich te ontwikkelen vanuit hun eigen motivatie. Werkgevers en werknemers kunnen elkaar in hun kracht zetten op een manier die past bij sociaal werk, bij hoe sociaal werkers dat doen met inwoners: met een kop koffie, veiligheid en vertrouwen de vraag achter de vraag zoeken.”

Onze sector is bij uitstek geschikt voor breed inzetbare zij-instromers. Dat kan deel uitmaken van de oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt.”
Marco van Westerlaak

Wat wil je bereiken met het platform?

“Los van de nodige discussies voeren, wil ik heel graag de schoonheid en kracht van sociaal werk laten zien. We moeten wel want het systeem is nog te veel gericht op zorg, terwijl sociaal werk de toekomst is. Dat betekent ook dat het budget voor sociaal werk moet verdubbelen. Sociaal werkers zijn er voor iedereen. En ook al is het systeem waarbinnen ze werken complex, ze pakken zaken aan als dat nodig is. Het is belangrijk om als sector te laten zien hoe trots we zijn op sociaal werk. Het is werk dat ertoe doet!”

Sociaal Werk werkt!

Sociaal Werk werkt! is de naam van de samenwerking tussen werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het platform en de cao-tafel zetten zij zich in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.

 

Zie ook: