Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Instroom en ontwikkeling

Het 'lokale' van onze organisatie versterkt de verbondenheid

"Onze sociaal werkers zijn nauw betrokken bij alle facetten van de organisatie." Nienke Niermeijer is stafmedewerker bij Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat in Gemeente De Ronde Venen. Daarnaast was zij de afgelopen jaren lid van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk met vooral de focus op de kleinere sociaalwerkorganisaties.

Nienke Niermeijer

Kun je ons iets vertellen over jouw werk bij Tympaan-De Baat?

"Ik ben stafmedewerker met een breed takenpakket; van praktische personeelszaken tot beleid en financiën. We zijn een platte organisatie waarin onze collega’s in het veld nauw betrokken zijn bij alle facetten van de organisatie. Ik ben daarin ondersteunend samen met een collega van financiën en de directeur, de enige leidinggevende."

Hoe betrekken jullie de collega’s uit de uitvoering bij beleid?

"Op verschillende manieren. In 2015 bijvoorbeeld heeft de gemeente een Maatschappelijke Agenda opgesteld samen met partners uit het voorliggende veld en de inwoners van De Ronde Venen. Wij namen daaraan uiteraard deel. Onze collega’s waren ook nauw betrokken vanuit de organisatie of als inwoner. Vrijwel iedereen die bij Tympaan-De Baat werkt woont in de gemeente. Dat lokale versterkt de verbondenheid en betrokkenheid. Daarnaast zit bij ons iedereen in een interne werkgroep.  Daarbij kun je denken aan personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid of kwaliteit. En zij komen zelf met ideeën voor de problemen die ze bij inwoners signaleren. In dat vraaggerichte werken hebben ze veel vrijheid. Ik denk mee en toets vanuit kaders als AVG, financiën en haalbaarheid."

Zoveel ruimte en vrijheid vraagt iets van vakmanschap

"Dat doet het zeker. Natuurlijk bieden we scholing, maar juist die ruimte zorgt voor ontwikkeling. Sociaal werk moet steeds mee veranderen met de samenleving. Dat is nu met corona extra zichtbaar. Dat meebewegen is diep verankerd bij ons en vraagt van sociaal werkers dat zij zich blijven ontwikkelen door nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dat zie je ook met het werken in de werkgroepen. Je moet natuurlijk wel iets weten over, ik noem maar wat, kwaliteit in organisaties, voor je erover mee kunt denken en praten. En je leert van elkaar en van het samen uitvoeren van beleid en plannen die je gezamenlijk hebt bedacht en uitgewerkt."

Vakmanschap en goed werkgeverschap zijn belangrijke thema’s in het platform. Hoe komt dat tot uiting?

"De cao is een voorwaarde voor goed werkgeverschap, maar het gaat ook over de manier waarop sociaal werkers en vrijwilligers inwoners kunnen ondersteunen. Bij ons is die ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid belangrijk. Instroom is bij ons eigenlijk geen ‘groot ding’ met uitzondering van het jongerenwerk. Maar uiteindelijk vinden we ook hier nog redelijk makkelijk goede nieuwe collega’s voor. We hebben een laag verloop en mensen willen graag bij ons werken. Ik merk echter wel dat dit op andere plekken in het land een groter probleem is."

En die profilering?

"Zoals geschetst hebben we in De Ronde Venen als organisatie meegedacht over de Maatschappelijke Agenda, waarop thema’s staan als Meedoen, Opvoeden met vertrouwen en Veilig leven. Echt sociaal werkthema’s die bijdragen aan sociale cohesie en preventie van problematiek. Kijkend vanuit mijn rol in het platform ben ik ervan overtuigd dat we sociaal werk breed zichtbaar moeten maken en houden. Dat doen we als grote én kleine organisaties. Allemaal vanuit ons lokale perspectief en de kaders van onze gemeente. Er zijn veel verschillen maar ook veel overeenkomsten."

Wat zijn die verschillen en overeenkomsten?

"Sommige zaken die uit de cao voortvloeien zijn bij een kleine formatie op personeelszaken lastig uitvoerbaar. Anderzijds delen we vragen als: Hoe richt ik mijn dienstverlening efficiënt in met oog voor de sociaal werker en inwoners? En er zijn grote vraagstukken als het gaat om financiering en, dreigende, bezuinigingen. Dus we moeten samen laten zien hoe we bijdragen aan de hele samenleving. Sociaal werker is niet voor niets aangemerkt als vitaal beroep."