Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is de cao-tafel?

De cao-tafel Sociaal Werk is het overleg over de cao van de partijen: de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland.

De cao-tafel overlegt over de inhoud van de cao Sociaal Werk en onderhandelt daarover bij de afloop van de lopende cao om weer een nieuwe cao te bereiken. De cao-tafel is dus zowel de groep leden die het overleg voeren als het overleg zelf. De leden van de cao-tafel zijn de vertegenwoordigers van de cao-partijen en hebben met hun achterban contact over de voortgang en de bereikte resultaten.

De huidige samenstelling van de cao-tafel is als volgt:

Vacature – Voorzitter

Douwe van Riet - HVO-Querido/Sociaal Werk Nederland – Valente: namens werkgevers

Petra de Bruijn - Sociaal Werk Nederland: namens werkgevers 

Jorrit Berenschot - Sociaal Werk Nederland: namens werkgevers

Marco Dons - CNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Jantien Oving - FNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Kirsten Smit - FNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Kitty Poppelaars - FNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Monique van Gerwen: cao-secretaris, 06-24502579, mvangerwen@fcb.nl

De cao-tafel is te bereiken via de cao-secretaris en via caosociaalwerk@fcb.nl. Informatie over de cao en het werk van de cao-tafel staat op deze website. Voor inhoudelijke vragen over de cao en adviezen in jouw specifieke situatie kun je als lid terecht bij je werkgevers- of werknemersorganisatie.

Interviews met leden cao-tafel

Interviews met oud-leden cao-tafel

Werkgevers- of werknemersorganisaties

Monique van Gerwen

Secretaris sociaal werk en cao-tafel

Meer weten? Neem contact op!

Monique van Gerwen

Meer weten? Neem contact op!