Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Wat is de cao-tafel?

De cao-tafel Sociaal Werk is het overleg over de cao van de partijen: de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland.

De cao-tafel overlegt over de inhoud van de cao Sociaal Werk en onderhandelt daarover bij de afloop van de lopende cao om weer een nieuwe cao te bereiken. De cao-tafel is dus zowel de groep leden die het overleg voeren als het overleg zelf. De leden van de cao-tafel zijn de vertegenwoordigers van de cao-partijen en hebben met hun achterban contact over de voortgang en de bereikte resultaten.

De huidige samenstelling van de cao-tafel is als volgt:

Henk Janssen – Stichting Hulst voor elkaar/ Sociaal Werk Nederland: namens werkgevers en voorzitter van de cao-tafel

Douwe van Riet - HVO-Querido/Sociaal Werk Nederland – Valente: namens werkgevers

Petra de Bruijn - Sociaal Werk Nederland: namens werkgevers 

Jorrit Berenschot - Sociaal Werk Nederland: namens werkgevers

Marco Dons - CNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Jantien Oving - FNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Kirsten Smit - FNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Kitty Poppelaars - FNV Zorg & Welzijn: namens werknemers

Monique van Gerwen: cao-secretaris, 06-24502579, mvangerwen@fcb.nl

De cao-tafel is te bereiken via de cao-secretaris en via caosociaalwerk@fcb.nl. Informatie over de cao en het werk van de cao-tafel staat op deze website. Voor inhoudelijke vragen over de cao en adviezen in jouw specifieke situatie kun je als lid terecht bij je werkgevers- of werknemersorganisatie.

Interviews met leden cao-tafel

Interviews met oud-leden cao-tafel

Werkgevers- of werknemersorganisaties

Monique van Gerwen

Secretaris sociaal werk en cao-tafel

Meer weten? Neem contact op!

Monique van Gerwen

Meer weten? Neem contact op!