Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkgevers

"Onmisbaar leger aan vakbekwame professionals"

"Sociaal werkers vormen de onzichtbare smeerolie van de samenleving. Dankzij hun inzet zien mensen met problemen weer perspectief. Daarom is het zo belangrijk, dat deze medewerkers hun vakmanschap op peil houden. Wij ondersteunen dat met een breed aanbod van erkende tools en trainingen."

Kitty Poppelaars

Kitty Poppelaars zit namens FNV Zorg & Welzijn in het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk. Werknemers- en werkgeversorganisatie ijveren daarin voor een sterke, aantrekkelijke sector met vakbekwame professionals. Volgens Kitty Poppelaars mogen we de kracht van deze beroepsgroep niet onderschatten:

‘Wijkbewoners met allerlei problemen en klachten doen een beroep op sociaal werkers. Dat levert vaak een positief resultaat op. Daardoor kunnen mensen weer verder. Als je niets doet, iemand aan zijn lot overlaat, dan gaat het van kwaad tot erger. En zadel je ook de samenleving met alsmaar grotere ellende op."

Praktijk wijst de weg

Kitty Poppelaars vindt erkenning van deze waardevolle inbreng hard nodig. Al moet de branche intussen gewoon doorgaan met de verdere professionalisering van de vijftigduizend medewerkers. Zodat zij nog beter in staat zijn de juiste ondersteuning te bieden. Het platform zet daarop stevig in met allerlei tools en producten. Kitty Poppelaars neemt er eentje onder de loep:

"Leren in sociaal werk is een website met een schat aan mogelijkheden. Aan de hand van concrete praktijksituaties kun je op allerlei terreinen je kennis en vaardigheden vergroten. Hoe leg je contact met iemand, die dat afhoudt? Of, hoe help je bewoners bij de leefbaarheid van hun wijk?"

Sterk in je werk

Het platform biedt ook verschillende testen aan. Bijvoorbeeld de Zelftest sterk in je werk: over kansen benutten en jezelf ontwikkelen Kitty Poppelaars benadrukt dat een panel van medewerkers en werkgevers aangeeft waaraan echt behoefte is. 

"Hun inbreng vormt de basis voor het totale trainingsaanbod. We zijn inmiddels ook bezig met de samenstelling van de Atlas voor Competentie-ontwikkeling. Om alle competenties in kaart te brengen van eerstelijnsprofessionals, die bijvoorbeeld samenwerken in een wijkteam. Dat biedt niet alleen inzicht in je eigen rol, maar laat ook zien wat je in een andere branche in huis moet hebben. Handig als je een nieuwe functie zoekt."

Onmisbare schakel

"Sociaal werkers vormen een onmisbaar leger van vakbekwame professionals', zegt Kitty Poppelaars. "Als Platform Arbeidsmarkt zijn we er van overtuigd dat zij als geen ander in staat zijn om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en hun kennis en competenties in te zetten voor mensen, wijken en buurten. Als werkgevers en werknemers samen willen we hen optimaal ondersteunen en daarom investeren we in de ontwikkeling van vakmanschap en eigen regie. De verschillende tools en producten zijn daar een mooi voorbeeld van."

Registreren moet

Volgens Kitty Poppelaars worden de tools volop gebruikt. Dat sluit mooi aan op een ander inzicht. Steeds meer sociaal werkers zijn positief over het landelijk register Sociaal Werker. De aanvankelijke weerstand – ‘Dan moeten we lijstjes afvinken’ – heeft plaatsgemaakt voor meer enthousiasme. Want zo’n register kan glashelder aantonen op welke wijze een werknemer zijn professionaliteit vormgeeft. 

"Werkgevers vinden dat fijn. Want zo’n erkend register biedt meer zekerheid over de kwaliteit van de beroepsgroep. Bovendien kun je scholingsbudgetten aan die verplichting koppelen. Dat is weer prettig voor werknemers. Maar zover zijn we nog niet."

Testen, trainingen en tools

Hieronder staan verschillende wegwijzers naar een aantal interessante cursussen en testen: