Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Behoud

Hoe een goed gesprek met ex-sociaal werkers een impuls geeft aan de inzet voor duurzame inzetbaarheid

Marco Dons en Jorrit Berenschot hebben er veel van opgestoken. Ze kenden de vele beschikbare cijfers en stukken over verzuim en vertrek van professionals uit de sector. Maar de persoonlijke verhalen achter de cijfers maakten toch extra duidelijk waar de aandacht naar uit zou moeten gaan om medewerkers in sociaal werk gezond en gemotiveerd te houden. Zij maken zich daarom hard voor een krachtige aanpak voor duurzame inzetbaarheid voor professionals in sociaal werk.

Marco Dons en Jorrit Berenschot

Marco Dons en Jorrit Berenschot zetten zich samen in voor goede werkomstandigheden in sociaal werk. Dat doen ze via Sociaal Werk werkt! Marco vanuit werknemersorganisatie CNV Zorg & Welzijn en Jorrit vanuit werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland. Zo verbinden en versterken zij hun kracht voor het behoud van professionals voor sociaal werk.

Het goede gesprek met ex-sociaal werkers

In december 2021 organiseerde Sociaal Werk werkt! een serie persoonlijke interviews met sociaal werkers die hun vak hadden verlaten. Zowel Jorrit als Marco voelde de passie die uit deze gesprekken naar voren kwam. En het leverde een concreet beeld op van situaties waar sociaal werkers in hun werk tegenaan waren gelopen, die hadden bijgedragen aan hun vertrek.

'De cijfers baarden ons al langer zorgen en de verhalen maakten het nog tastbaarder. Onplezierige ervaringen met leidinggevenden, cliënten of een gebrek aan perspectief kun je soms niet vermijden, maar ze mogen niet de overhand krijgen. Mijn doel is om professionals handvatten te geven om daar zelf zoveel mogelijk aan te doen en er zo goed mogelijk mee om te gaan. En natuurlijk de werkgevers te prikkelen om de handschoen op te pakken', vertelt Marco.

Jorrit vult aan: 'De ervaringen van de ex-sociaal werkers laten zien dat er veel werk aan de winkel is. We willen allemaal staan voor al die mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, maar we moeten ook op onszelf als mensen passen. Het is belangrijk om binnen organisaties heel goed in contact te zijn en blijven met elkaar en professionals te laten doen waar ze goed in zijn. Daar gaan we een fors programma voor opzetten.'

Het is belangrijk om binnen organisaties heel goed in contact te zijn en blijven met elkaar en professionals te laten doen waar ze goed in zijn.
Jorrit Berenschot Arbeidsjurist Sociaal Werk Nederland

Het goede gesprek op en rond de werkvloer

Sociaal Werk werkt! heeft daarom een aanvraag ingediend voor subsidie voor MDIEU, de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Met als doel werkgevers en medewerkers in de sector te helpen om zich op een gezonde en vitale manier blijvend in te zetten voor hun werk en de maatschappij. De aanpak is breed opgezet omdat medewerkers uiteenlopende redenen hebben om het vak te verlaten.

Jorrit legt uit: 'We zijn er allemaal bij gebaat als professionals hun werk goed kunnen doen en we tegelijk oog houden voor het personeel zelf. Daar gaan we organisaties bij ondersteunen. Door het wederzijdse en onderlinge contact via regionale netwerken te stimuleren bijvoorbeeld. Door medewerkers duidelijker te informeren over de mogelijkheden die de cao biedt. En door de methodiek Positieve Gezondheid toe te passen op sociaal werk en dit aan werkgevers aan te bieden.'

'We wilen voorkomen dat werknemers met hun kwaliteiten verloren gaan, doordat ze als het ware stemmen met hun voeten. Mede daarom vinden we ‘het goede gesprek’ belangrijk. Daar gaan we concreet invulling aan geven. Maar ook de ontwikkeling van professionals en hun perspectief is een belangrijk onderdeel van de activiteiten die we op stapel hebben staan. We kunnen niet alles, maar we hebben veel belangrijke punten in het brede plan kunnen opnemen', besluit Marco.

Subsidie toegekend voor activiteiten voor duurzame inzetbaarheid

Update 26 juli 2022
De hierboven genoemde aanvraag voor subsidie voor activiteiten voor duurzame inzetbaarheid is intussen toegekend door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De subsidie is voor een periode van twee jaar. We houden je op de hoogte over de ontwikkelingen en de uitwerking van de plannen.

Structurele aandacht voor duurzame inzetbaarheid

FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en Sociaal Werk Nederland zetten zich samen via Sociaal Werk werkt! in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Sociaal Werk werkt! richt zich op duurzame inzetbaarheid, omdat het cruciaal is dat mensen zich op een gezonde en vitale manier blijvend kunnen inzetten voor hun werk en de maatschappij.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!