Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Oplossingen voor arbeidsmarktproblemen

In opdracht van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn heeft onderzoeksbureau Andersen, Elffers Felix (AEF) een onderzoek gedaan naar oplossingen voor arbeidsmarktproblemen in andere landen en sectoren. Het onderzoek heeft veel inzichten opgeleverd.

Medewerkers analyseren en bespreken rapporten

Er wordt in Nederland vooral ingezet op het vergroten van de instroom, dit is het makkelijkst haalbaar, maar in de huidige arbeidsmarktsituatie van krapte ook het minst effectief. Moeilijker is substitutie (preventie: het voorkomen van zorg of vervangen door lichtere zorg of ondersteuning), maar dit is volgens AEF wel de in potentie meest effectieve aanpak.

Onderzoeksbureau ABF komt tot dezelfde conclusie. ABF heeft in opdracht van VWS berekend in hoeverre preventie en substitutie het tekort aan personeel terug kan dringen. In dit onderzoek is aangetoond dat sociaal werkers een belangrijke schakel zijn in de oplossing om tekorten in de zorg aan te pakken. 

Handige links

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!