Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Sociaal werk voor sociaal werk: doe mee met ons panel

Werk je in sociaal werk als professional of als werkgever en wil je bijdragen aan de ontwikkeling van de sector? Door ons zo af en toe inzicht te geven in jouw beleving van verschillende arbeidsmarktkwesties? Doe dan mee met het Panel Arbeidsmarkt Sociaal Werk. Zo help je vanuit je eigen vak mee aan de ontwikkeling van je eigen sector.

Groeiende plantjes symboliseren leren en ontwikkelen

Ervaring uit het veld

Of je nu werkgever, leidinggevende, hr-professional of sociaal werker bent, wij horen graag wat jij om je heen ziet en ervaart. Een aantal keer per jaar benaderen we je vanuit het Panel Arbeidsmarkt Sociaal Werk met vragen over het vak en de arbeidsmarkt. Want informatie van mensen direct uit het werkveld is onmisbaar om tot goed beleid te komen.

Waarover gaat het zoal?

De vragen gaan bijvoorbeeld over hoe je denkt over beroepsontwikkeling en opleiden. Of over hoe je in je organisatie het werkplezier kunt vergroten. Of over welke ontwikkelingen je ziet bij sociale vraagstukken. Of over de meest gewaardeerde competenties van sociaal werkers. Het kan van alles zijn, maar heeft altijd te maken met sociaal werk en de arbeidsmarkt.

Meewerken aan de ontwikkeling van sociaal werk?

Meld je aan voor het Panel Arbeidsmarkt Sociaal Werk

Arbeidsmarktonderzoek door Sociaal Werk werkt! 

Sociaal Werk werkt! analyseert de arbeidsmarkt van sociaal werk om een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. We doen dat in samenwerking met en in opdracht van de sociale partners Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.

Het Panel Arbeidsmarkt Sociaal Werk sprak zich al uit over deze onderwerpen:

Janneke Hagens

Onderzoeker en kennisverbinder

Meer weten? Neem contact op!

Janneke Hagens

Meer weten? Neem contact op!