Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Dit is wat sociaal werk de komende vier jaar nodig heeft

9 mrt 2022

De arbeidsmarktpeiling van Sociaal Werk werkt! onder sociaalwerkorganisaties is nog maar net gesloten. En omdat de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, geven we je alvast een sneakpreview van de resultaten. Opvallend is dat bijna 90 procent van de sociaalwerkorganisaties de komende kabinetsperiode dezelfde uitdagingen verwacht. Namelijk, dat de complexiteit van sociale vraagstukken gaat toenemen, dat er meer samenwerking met andere branches nodig zal zijn en dat de personeelskrapte verder groeit.

handen en vuisten samen

We hebben gevraagd wat sociaalwerkorganisaties de komende vier jaar nodig vinden om de uitvoering van sociaal werk in goede banen te leiden. Hieronder lees je de vijf aandachtspunten die eruit springen. Binnenkort volgen de volledige resultaten.

1 Zie sociaal werk als serieuze partner bij herstel en preventie

Terwijl de meeste van de respondenten verwachten dat de omvang en complexiteit van sociale vraagstukken zal toenemen, verwachten ze ook een stabilisering of daling van hun financiële middelen. Tegelijkertijd ziet ongeveer driekwart een (hele) grote rol voor sociaal werk bij het herstellen en aanpakken van de maatschappelijke gevolgen van de coronapandemie. Sociaalwerkorganisaties noemen in dit kader het belang van vertrouwen een (integrale) preventiestrategie en verschuiving van zorgbudget naar preventiebudget.

2 Geef flexibiliteit bij de aanpak van sociale vraagstukken

Sociaalwerkorganisaties willen van gemeenten graag meer flexibiliteit, meer vertrouwen, meer duidelijkheid over de inhoud en meer visie en consequent handelen als het gaat om sociale vraagstukken.

“We hebben flexibiliteit nodig vanuit de gemeente om een maatwerk te kunnen leveren, zo blijft de behoefte van de cliënt voorop staan en niet het systeem dat is bedacht.”

3 Bied continuïteit op het gebied van financiële middelen

Sociaalwerkorganisatie willen vooral graag meer continuïteit en voldoende financiële middelen.

“Financiële zekerheid voor meerdere jaren is nodig.”

“We hopen op een grotere realiteitszin over wat ambities kosten. En dat er wordt uitgaan van de behoeften, inclusief overheadkosten, in plaats van de begroting van de gemeente.”

4 Geef ruimte aan en versterk nieuwe competenties van de professionals

De verwachte uitdagingen zien we ook terug in de meeste gevraagde competenties van professionals, namelijk flexibiliteit, omgaan met complexe problematiek en improvisatievermogen. Bijna de helft van de sociaalwerkorganisatie wil zich graag versterken op de volgende competenties:

  • Kracht en impact: aantonen impact, eigenaarschap, ondernemerschap, zelforganisatie, zelfsturing, lef.
  • Samen sterk: sociaal design, co-creatie, belangenbehartiging en democratiseringsprocessen.
  • Nieuwe middelen werven: acquisitie, fondsenwerving, (her)prioriteren, netwerken, financiering buiten bestaande wegen, initiatief.

5 Ondersteun jonge medewerkers

Daarnaast zien we dat de respondenten spontaan melding maken van de behoeften van hun jonge medewerkers:

“Veel ervaren professionals hebben vanwege de hoge werkdruk, slechte beloning en onzekere arbeidsomstandigheden het vak verlaten. Hierdoor zijn er veel jonge medewerkers in dienst met weinig ervaring en kennis in het vakgebied wat, zonder extra begeleiding, ten koste gaat van de kwaliteit van het werk.”

Arbeidsmarktonderzoek door Sociaal Werk werkt! 

Sociaal Werk werkt! brengt de arbeidsmarkt van sociaal werk in kaart om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. Werkgevers- en werknemersorganisaties werken daarom samen via Sociaal Werk werkt! Deze arbeidsmarktpeiling is sectorbreed uitgezet. De uitvraag en reacties laten een breed beeld zien als het gaat om regio, omvang en soort organisaties.

Handige link

Janneke Hagens

Onderzoeksadviseur

Meer weten? Neem contact op!

Janneke Hagens

Meer weten? Neem contact op!