Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Werkgevers en werknemersonderzoek

In 2019 heeft CBS in opdracht van het Arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn twee keer een werknemersenquête (WNE) en een werkgeversenquête gehouden. Hierover zijn rapportages verschenen, deze kun je hieronder inzien en downloaden.

Vrouw in werkoverleg

De eerste werknemersenquête in zorg en welzijn is gehouden in mei en juni 2019. Werknemers zijn in de enquête bevraagd op drie thema’s:

 • Kenmerken van de werkkring
 • Scholing en vaardigheden
 • Gezond en veilig werken

Download

De tweede werknemersenquête in zorg en welzijn werd gehouden in november en december van 2019. Werknemers zijn in de enquête bevraagd op zes thema’s:

 • Uren betaald werk per week
 • Volgen scholing
 • Toereikende kennis en vaardigheden
 • Ervaren werkdruk
 • Tevredenheid met het werk
 • Loopbaan en mobiliteit

Download

De eerste werkgeversenquête in zorg en welzijn is gehouden in mei en juni 2019. Werkgevers zijn in de enquête bevraagd op drie thema’s:

 • Kenmerken van de werkkring
 • Scholing en vaardigheden
 • Gezond en veilig werken

Download

De tweede werkgeversenquête in zorg en welzijn is gehouden in november en december van 2019. Werkgevers zijn in de enquête bevraagd op zes thema’s:

 • Moeilijk vervulbare vacatures
 • Knelpunten bij uitvoering personeelsbeleid
 • Toekomstige personeelsbehoefte
 • Nieuwe medewerkers
 • Inzet van technologie
 • Anders inrichten van werkprocessen

Download

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact met ons op!

Johan Siegert foto

Meer weten? Neem contact met ons op!