Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Kerncijfers

Werkgevers- en werknemersonderzoek

Sociaal werk werkt! is een van de initiatiefnemers van het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). In opdracht van het AZW programma voert het CBS twee keer per jaar een werknemersenquête en een werkgeversenquête uit. De meest recente rapportages kun je hieronder inzien en downloaden.

Vrouw in werkoverleg

Enquêtes

De meest recente enquêtes in zorg en welzijn zijn gehouden in november en december 2022. Werknemers en werkgevers zijn in de enquêtes bevraagd op drie thema’s:

  • Kenmerken van de werkkring
  • Scholing en vaardigheden
  • Gezond en veilig werken

Infographic

De infographic voor sociaal werk bevat interessante uitkomsten. Ook zijn de cijfers te vergelijken met de vorige meting en met de sector zorg en welzijn.

De kerncijfers van mei 2023 laten onder andere zien dat het aantal werknemers dat vindt dat het werk inhoudelijk leuk is, is gedaald naar 90% ten opzichte van de vorige meting. Tegelijkertijd is ook het aantal werknemers dat de werkdruk (veel) te hoog vindt, gedaald naar 34%. Het aantal werknemers dat vindt dat het werk dat hij/zij doet zinvol is, is gestegen naar 88%.

Bekijk de infographic (mei 2023)

Alle rapportages

Meer arbeidsmarktinformatie

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!