Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Rouwverwerking

Het verlies van een partner, een ouder, een kind, een vriendin of vriend, een collega, dat is een ingrijpende gebeurtenis. De werknemer die dat meemaakt en die rouwt, maakt een proces door dat enerzijds gericht is op verwerking en anderzijds op het opnieuw vormgeven van het leven zonder de dierbare.

Een persoon legt een hand op iemands been als steun

Het goed omgaan met rouw in de werksituatie is van groot belang om uitval van de werknemer die rouwt te voorkomen. Wanneer jouw werknemer te maken krijgt met het overlijden van een dierbare, kun je hem een aantal dagen vrij geven. Deze vorm van verlof wordt rouwverlof genoemd. Je geeft je werknemer de tijd om te rouwen.

De meeste vormen van verlof zijn met duidelijke regels in de wet vastgelegd. Dat geldt niet voor rouwverlof. Rouwverlof wordt onder andere toegekend als een vorm van buitengewoon verlof.

Buitengewoon verlof bij overlijden van bloed- of aanverwanten

In dit artikel 5.10 A lid 3 staat dat bij overlijden van bloed- of aanverwanten buitengewoon verlof geldt van:

  • 4 dagen bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad of van huisgenoten met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
  • 2 dagen bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad en ten hoogste één dag bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad. Als de werknemer in dit geval belast is met de regeling van de begrafenis, crematie en/of nalatenschap, worden ten hoogste 4 dagen verleend.

Er zijn dus regels voor verlof na het overlijden van een familielid. Maar wat doe je wanneer je werknemer afscheid willen nemen van een goede vriend of (oud) collega. Ook dan kun je als werkgever hem één of meerdere dagen vrij geven. Die ruimte heb je als werkgever.

Extra rouwverlof geven

In de cao vind je in artikel 5.11 F meer informatie over rouwverlof en rouwverwerking. 

Het is goed om in je organisatie afspraken te maken over rouwverlof. Maar ook is het goed om als werkgever flexibel te zijn. Elke werknemer is anders en de behoeften bij rouw kunnen ook heel verschillend zijn. Waar de ene werknemer het liefst volledig afstand wil nemen van het werk, wil de ander juist weer zo snel mogelijk aan de slag.

Met een regeling voor rouwverlof kan verzuim worden voorkomen. Het laatste dat je als werkgever wil is dat je werknemer lange tijd uit de running is. Veel werknemers melden zich namelijk ziek tijdens een rouwperiode.

Rouwende werknemer aan het werk

Verlof is niet voor iedere werknemer de beste oplossing. Werknemers die rouwen kunnen juist ook baat hebben bij hun werk. Werken geeft structuur en afleiding, maar ook contact met collega’s. In sommige gevallen moet een werknemer in bescherming genomen worden en ondanks zijn wens om te werken juist vrij van werk zijn.

Ga met elkaar in gesprek

Het is belangrijk dat je werknemer zich gehoord en gesteund voelt door jou als direct leidinggevende en door jou als werkgever. Bespreek met elkaar wat nodig is, en waar de rouwende werknemer behoefte aan heeft. Dat maakt terugkeer op de werkvloer ook gemakkelijker. Geef werknemers de ruimte om weer fysiek en mentaal fit te worden en ondersteun ze zo nodig daarbij. De behoeften van de rouwende werknemer kunnen ook veranderen. Dus blijf met elkaar in gesprek.

Het kan ook zijn dat een werknemer meer tijd nodig heeft na het verlies van een dierbare. Je kunt als werkgever extra rouwverlof dan wel buitengewoon verlof geven, met of zonder behoud van salaris.

Rouwverlof cao Kinderopvang

In de cao Kinderopvang maken werkgevers een handreiking rouw met hun medezeggenschap met afspraken over (betaald) rouwverlof en in welke situaties dit opgenomen wordt. Meer informatie vind je in dit cao-artikel over rouwverlof, of in het cao-artikel over de handreiking rouw.

Meer lezen