Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Akkoord Cao Sociaal Werk 2023-2025 getekend; cao-tekst nu beschikbaar

26 jul 2023

Op 7 juli 2023 werd het definitieve akkoord bereikt voor de Cao Sociaal Werk 2023 - 2025. En op 19 juli 2023 hebben Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hun handtekeningen onder dit akkoord gezet. De tekst van de Cao Sociaal Werk 2023-2025 is nu beschikbaar en te downloaden.

Ondertekenen Cao Sociaal Werk 2023-2025

Lex Staal namens Sociaal Werk Nederland, Jantien Oving namens FNV Zorg & Welzijn en Marco Dons namens CNV Zorg & Welzijn tekenden op 19 juli het cao-akkoord. In het akkoord zijn afspraken opgenomen over drie hoofdthema’s: 

  • beloning en waardering 
  • de werknemer centraal 
  • vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 

Diverse afspraken gingen al per 1 juli 2023 in, zoals afspraken over salarissen. Cao-partijen zijn blij dat ook de cao-tekst vanaf nu beschikbaar is, te downloaden als pdf. De cao-tekst wordt ook zo snel mogelijk in de online versie van de cao op de website en in de cao-app opgenomen.

De cao heeft een looptijd tot 1 augustus 2025 met diverse uitwerkingsafspraken en projecten. In het najaar wordt het geactualiseerde functieboek aan de cao toegevoegd. Daarnaast komt er eind van het jaar een eenvoudiger leesbare versie van de cao beschikbaar. 

Handige links