Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Definitief cao-akkoord Sociaal Werk 2023-2025

7 jul 2023

De leden van Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben met grote meerderheid ingestemd met de cao. Daarom is er nu een definitief akkoord voor de cao vanaf 1 juli 2023 tot 1 augustus 2025. Voor de bijna 60.000 medewerkers in bijna 2000 organisaties geeft deze cao diverse belangrijke afspraken gericht op meer perspectief voor werknemers en organisaties.

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Concrete afspraken over loon en andere arbeidsvoorwaarden zijn onder andere:

 • Per 1 juli 2023 een structurele verhoging van de salarissen met 7 procent.
 • Per 1 januari 2024 een verhoging van 4 procent en voortaan een ondergrens van € 14 per uur.
 • Per 1 juli 2024 een stijging met 4 procent en vanaf 1 januari 2025 worden de uitloopschalen U1 en U2 toegevoegd aan het reguliere salarisgebouw.
 • Verhoging naar 25 procent van de onregelmatigheidstoeslag (ort) in de nacht en op de vrijdagavond en van de maximale salarisschaal waarover ort wordt berekend.

Belangrijke afspraken die de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid centraal stellen, zoals:

 • Bij planning en roostering krijgen vaste medewerkers voorrang.
 • De mogelijkheid om individueel een feestdag om te ruilen.
 • Afspraken in de organisatie met de medezeggenschap over stagebeleid en vergoeding.
 • Duidelijkheid over verlofmogelijkheid door verlof in het IKB apart te benoemen.
 • Samen met het arbeidsmarktplatform Sociaal Werk werkt! investeren in eigen regie, leidinggevend niveau, medewerkersreis.

Er zijn monitor- en studie-afspraken over:

 • het gebruik van het Loopbaanbudget om te bezien of meer of minder kaders nodig zijn;
 • vereenvoudiging bovenwettelijke regeling ouderschapsverlofvergoeding;
 • mogelijkheden van bundeling van regelingen en eventueel toevoeging in het IKB;
 • pilot in grotere organisaties over vakbondsconsulentenwerk;
 • inventarisatie effecten bij aanbestedingen.

De cao-tekst wordt nu zo snel mogelijk uitgewerkt. Het cao-akkoord en de salaristabellen zijn hieronder te vinden.

Handige links