Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Individueel Keuzebudget voor leidinggevenden

Het IKB is een budget dat werknemers in sociaal werk hebben en naar eigen inzicht en behoefte kunnen besteden. Medewerkers kunnen hun eigen arbeidsvoorwaarden samenstellen, passend bij hun persoonlijke situatie of ambities. Zoals investeren in training en ontwikkeling, (maandelijks) laten uitbetalen of het voor extra verlof inzetten. Hier vind je meer informatie over het IKB en jouw rol als leidinggevende.