Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Individueel Keuzebudget voor leidinggevenden

Het IKB is een budget dat werknemers in sociaal werk, dus ook leidinggevenden, naar eigen inzicht en behoefte kunnen besteden. Met het IKB kun je als leidinggevende je eigen arbeidsvoorwaarden samenstellen, passend bij jouw persoonlijke situatie en ambities. Zoals investeren in training en ontwikkeling, of extra verlof opnemen.