Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke financiële gevolgen heeft de inzet van het IKB? 

Alle aandachtspunten bij de keuzes van je medewerkers voor geld en/of verlof zetten we op deze pagina op een rij.

Medewerker bekijkt rapport met vergrootglas

Toeslagen  

Bij volledige uitbetaling van het IKB stijgt het inkomen van je medewerker. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, zoals de Zorgtoeslag of Huurtoeslag. Attendeer je werknemers dus op het maken van een  proefberekening bij de Belastingdienst.  

Bruto-Netto  

Gebruikt je werknemer het IKB om bijvoorbeeld een opleiding te betalen? Dan kan de werknemer het IKB mogelijk IKB inzetten zonder dat er eerst belasting afgaat.   

  • Als werkgever hoef je mogelijk geen loonheffing in te houden  
  • Als werkgever mag je de uitbetaling zien als onderdeel van de werkkostenregeling  

Hypotheek of lening   

Bij volledige uitbetaling van het IKB stijgt het inkomen van de werknemer. Dat betekent dat de werknemers meer kan lenen. Omgekeerd geldt: werkt de medewerker bijvoorbeeld fulltime en koopt de medewerker meer dan 26 uur verlof? Dan daalt het inkomen en krijgt de medewerker minder  hypotheek. Licht je werknemers hier goed over in. Zij kunnen dit zelf ook uitrekenen. 

Pensioenopbouw  

Koopt je werknemer meer verlof dan 10 % van je gemiddelde arbeidsduur? Dan rekent PFZW met een lagere deeltijdfactor voor de berekening van het  pensioen en pensioenpremie. De medewerker bouwt dus minder pensioen op. Dit houdt in dat als de aankoop van verlof op jaarbasis hoger is dan 10% van het parttime jaarsalaris deze uren in mindering worden gebracht voor de pensioenopbouw. Dat betekent dat het aantal gewerkte uren moet worden verlaagd met de aangekochte verlofuren.

Uitkeringen  

Koopt je werknemer meer dan 26 uur extra verlof en/of laat de werknemer het IKB in geld uitbetalen? Dan kan dit gevolgen hebben voor de WW- of andere uitkering van de medewerker. Attendeer je medewerkers op de rekenhulpen van het UWV.   

Loonbeslag  

Bij volledige IKB-uitbetaling stijgt het inkomen van je medewerker. Bij aankoop van verlof daalt dit. Effecten op de belastingvrije voet en het loonbeslag moeten je medewerkers goed uitzoeken. Klik hier voor meer informatie.   

Handige links

Meer weten over het IKB?

Check de veelgestelde vragen

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!