Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is het Individueel Keuzebudget (IKB)?

Alle werknemers die onder de cao Sociaal Werk vallen hebben een Individueel Keuzebudget (IKB), wat een vast onderdeel is van het arbeidsvoorwaardenpakket. Zij kunnen zelf kiezen hoe ze hun IKB inzetten om de optimale balans tussen het werk en de persoonlijke situatie te creëren, wat kan bijdragen aan meer werkplezier en vitaliteit voor jouw werknemers. Wat is belangrijk om te weten voor jou als werkgever?

Vrouw in werkoverleg

Waar bestaat het IKB uit?  

Het IKB is een budget van de werknemer in geld, dat bestaat uit:

  • De (voormalige) vakantietoeslag, dit is 8% van het feitelijk verdiende salaris.
  • De (voormalige) eindejaarsuitkering (eju), dit is 8,3% berekend over het salaris en de vakantietoeslag.  
  • 0,1% van het brutosalaris.
  • € 10,00 tegemoetkoming ziektekostenverzekering.
  • 26 uur per jaar aan bovenwettelijk verlof (bij fulltime dienstverband).

De onderdelen van het IKB blijven in formele zin bestaan en zijn dus terug te vinden in de cao Sociaal Werk.

Hoe werkt het IKB in de praktijk? 

Het IKB wordt maandelijks gereserveerd en de werknemer beslist zelf over de aanwending ervan: (extra) verlof kopen en/of laten uitbetalen en wanneer. Dit moet wel gebeuren binnen het kalenderjaar.  

Het IKB per werknemer wordt maandelijks berekend over het feitelijk verdiende salaris van de betreffende maand. Bij de opbouw van het IKB blijven het bovenwettelijk verlof (wanneer dit wordt uitbetaald) en de tegemoetkoming ziektekostenverzekering daardoor buiten de pensioengrondslag vallen.

Per maand is dit een bedrag dat bij een voltijds dienstverband minimaal circa 17% van het salaris bij de hoogste salarisschalen bedraagt en maximaal circa 19% van het salaris bij de laagste salarisschalen. Dat komt omdat de vaste € 10,00 voor ieder verschillend meetelt. Hiernaast de bovenwettelijk uren als een tijd deel. Het IKB bestaat dus uit deels uit geld en deels uit tijd.

Bereken je IKB

Handige links en bestanden

Meer weten over het IKB?

Check de veelgestelde vragen

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!