Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Starten met het Individueel Keuzebudget (IKB) voor nieuwe organisaties

Wat is het Individueel Keuzebudget (IKB)? En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen om keuzes te maken die goed zijn voor de medewerker én mijn organisatie? Op deze pagina vind je een samenvatting van het IKB en hoe je dit kan inregelen binnen je organisatie.

Drie sociaal werkers in gesprek

Waar kunnen mijn medewerkers het IKB voor gebruiken?

Het is de bedoeling dat medewerkers hun IKB benutten om een optimale balans te creëren tussen werk en persoonlijke situatie (levensfase, wensen voor de toekomst). Per medewerker wordt het IKB maandelijks gereserveerd en de medewerker beslist zelf over hoe het wordt gebruikt. Zij kunnen bijvoorbeeld meer verlof kopen naast de 26 bovenwettelijke verlofuren en/of hun IKB laten uitbetalen en ook kiezen op welk moment dat gebeurt. Ook kunnen zij hun IKB samenvoegen met hun Loopbaanbudget om een opleiding te volgen. 

Hoe werkt het IKB in de praktijk en hoe regel ik het?

Het IKB per werknemer wordt maandelijks berekend over het feitelijk verdiende salaris van de betreffende maand. Bij de opbouw van het IKB  valt de tegemoetkoming ziektekostenverzekering daardoor buiten de pensioengrondslag.

Het IKB wordt maandelijks gereserveerd en de werknemer beslist zelf over de aanwending ervan: verlof kopen en/of laten uitbetalen en wanneer. Dit moet wel gebeuren binnen het kalenderjaar.

Per maand is dit een bedrag dat bij een voltijds dienstverband minimaal 17,18 % van het salaris bij de hoogste salarisschalen bedraagt en maximaal 18,74% van het salaris bij de laagste salarisschalen. Dat komt omdat de vaste € 10,00 voor ieder verschillend meetelt. Ook bij deeltijd stijgt het percentage daarom.

Hoe is het IKB opgebouwd?

Het IKB is een budget voor alle werknemers en wordt door hen maandelijks opgebouwd in geld en tijd. Het wordt berekend over het feitelijk verdiende salaris per individuele medewerker, ofwel het werkelijk uitbetaalde salaris, exclusief toeslagen en vergoedingen.

Het IKB is de optelsom van de tot en met 2015 afzonderlijke arbeidsvoorwaarden:

  • De in die maand opgebouwde vakantietoeslag (vt), ofwel 8% van het feitelijk verdiende salaris.
  • De (voormalige) eindejaarsuitkering (eju), dit is 8,3% procent berekend over het salaris en de vakantietoeslag. Voor een deel van de oudere werknemers is de eju 5,5% of 3,5% vanwege hun keuze om de eju om te wisselen voor seniorenverlof.
  • Vanwege vrijgevallen middelen wordt naast de eindejaarsuitkering van 8,3% (of 5,5% of 3,5%, zie hierboven) 0,1% extra aan het IKB toegevoegd.  Dus ook deze 0,1% wordt berekend over het feitelijk verdiende salaris en de vakantietoeslag.
  • Het bovenwettelijk verlof: 26 uur per jaar bij een voltijds dienstverband. Per maand is dat 1/12de deel.
  • De tegemoetkoming ziektekostenverzekering van bruto € 10,00 per maand, ongeacht de omvang van het dienstverband.
Bereken je IKB

De onderdelen van het IKB blijven in formele zin bestaan en zijn dus terug te vinden in de cao.

Handige documenten en links

Meer weten over het IKB?

Check de veelgestelde vragen