Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Loopbaanbudget voor leidinggevenden

Het Loopbaanbudget (LBB) is een budget voor alle werknemers in sociaal werk waarmee je kunt investeren in je eigen duurzame inzetbaarheid. Als leidinggevende krijg je hiermee meer regie over je eigen ontwikkeling. Kies bijvoorbeeld voor een loopbaanadviestraject, coaching of een extra training.