Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Loopbaanbudget voor leidinggevenden

Het Loopbaanbudget (LBB) is een budget voor alle werknemers in sociaal werk om te investeren in eigen duurzame inzetbaarheid. Medewerkers krijgen hierdoor meer regie over hun eigen ontwikkeling. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een loopbaanadviestraject, coaching of een extra training. Hier vind je meer informatie over het loopbaanbudget en over jouw rol als leidinggevende.