Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is het Loopbaanbudget (LBB)?

Als werkgever heb je een belangrijke rol om samen met je medewerkers afspraken te maken om te werken aan een optimale inzetbaarheid en ontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers plezier in hun werk hebben en dat er aandacht is voor hun vitaliteit. Jouw medewerkers kunnen hun loopbaanbudget hiervoor inzetten. Op deze pagina lees je alles dit Loopbaanbudget.

Portret sociaal werker (vrouw)

Het Loopbaanbudget bestaat uit twee onderdelen:

  • Loopbaanbedrag
  • Vitaliteitsuren

Elk jaar voeren jij en je medewerker samen een ontwikkelgesprek, waarbij jullie gezamenlijke afspraken maken over de invulling van het Loopbaanbudget. Deze doelen leggen jullie vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de medewerker.

Als je medewerker het Loopbaanbudget ook echt gaat gebruiken, dan vullen jullie een overeenkomst in waarin dit wordt vastgelegd. Vaak is het mogelijk om een belastingvrije constructie te gebruiken bij het inzetten van het Loopbaanbudget: handig om van tevoren goed uit te zoeken.

Hoe kunnen medewerkers het LBB inzetten?

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!