Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is het Loopbaanbudget (LBB)?

Als werkgever heb je een belangrijke rol om samen met je medewerkers afspraken te maken om te werken aan een optimale inzetbaarheid en ontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers plezier in hun werk hebben en dat er aandacht is voor hun vitaliteit. Jouw medewerkers kunnen hun Loopbaanbudget hiervoor inzetten. Op deze pagina lees je alles over dit Loopbaanbudget.

Portret sociaal werker (vrouw)

Waaruit bestaat het Loopbaanbudget?

Het Loopbaanbudget bestaat uit twee onderdelen: het loopbaanbedrag en vitaliteitsuren.

Wat is het loopbaanbedrag?

Het loopbaanbedrag is 1,5 % van je maandsalaris (inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en indien van toepassing de onregelmatigheidstoeslag).

Volgens de cao-afspraken geef jij je werknemer minimaal één keer per maand inzicht in de hoogte, opbouw en mutaties van het loopbaanbedrag (via vermelding op de salarisstrook).

Let op! Het loopbaanbedrag mag jouw medewerker in maximaal 60 maanden opbouwen, tot mei 2022 was dit 36 maanden. Stimuleer de medewerker om het bedrag op tijd te gebruiken voor zijn of haar inzetbaarheid, want na die 60 maanden vervalt steeds de oudste maand. De medewerker bouwt wel weer een nieuwe maand op.

Wat zijn vitaliteitsuren?

Vitaliteitsuren mogen medewerkers besteden aan afspraken die zijn gemaakt over hun eigen duurzame inzetbaarheid. Ze mogen deze uren omzetten in geld om deze afspraken te kunnen financieren (denk aan een cursus of training) of inzetten voor verlof. Het aantal beschikbare vitaliteitsuren verschilt per leeftijdsgroep.

Aantal vitaliteitsuren per leeftijdsgroep

Elke medewerker heeft, afhankelijk van de leeftijd die hij in het betreffende kalenderjaar bereikt, recht op de volgende vitaliteitsuren bij een voltijds dienstverband (bij deeltijd is dit naar rato):

  • 30 tot en met 39 jaar: 7,2 uren
  • 40 tot en met 44 jaar: 14,4 uren
  • 45 tot en met 49 jaar: 21,6 uren
  • 50 tot het bereiken van de AOW-gerechtige leeftijd: 36 uren

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!